Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om hur Giordsbro blev Hjulsbro samhälle

Mycket tyder på att Hjulsbro varit en livfull plats sedan vikingatiden. Innan slussen byggdes rann forsen stark och blev en kraftkälla för såväl tidig kvarndrift som senare fabrik. Numera flyter ån stilla fram, och de bastanta slussportarna lämnas oftast helt öppna.

”Giordsbro” med bro och kvarn samt vägen öster om ån. Norr om forsen är ån grund och på kartan finns ”små wassholmar ”. UTSNITT från karta år 1698, Lantmäteriet (D61-6:1)

Namnet Hjulsbro säger oss att det länge funnits en bro här. I gamla skrifter omnämns platsen som Giordsbro, troligen efter mansnamnet Giurdh och kanske efter att han byggt en första bro här. Det har också stått en runsten i området, vilket visar att Hjulsbro varit en viktig passage i mer än tusen år. Vad Stångån i sig betytt kan inte nog betonas. Bara här i Hjulsbro har forsen gett bröd och levebröd åt människor i århundraden, genom mjölkvarnar, skinnstamp och en fabrik.

1871 förändrades allt

Stångån var en viktig förbindelse mellan Roxen och Kinda­bygden men på många ställen var den svårframkomlig. När Kinda kanal invigdes 1871 förändrades allt. Nu kunde hela vattenleden användas för varutransporter. Det satte riktig fart på handeln. I Hjulsbro revs den gamla kvarnen och ersattes år 1907 av ett tråddrageri och en spikfabrik. Vid den nya slussen fanns vattenfallet kvar och gav kraft åt fabrikens turbiner.

Hjulsbro växer fram

Fabriken expanderade fort och det var tack vare bygget av fabriksarbetarnas bostäder som Hjulsbro samhälle växte fram. Verksamheten flyttades så småningom till Hjulsbro station, och i slutet av 1970-talet revs de gamla byggnaderna vid Stångån.

Varvet i Landeryd

Fartygen som trafikerade Kinda kanal behövde också underhållas och repareras. Familjen Johansson, som själva bedrev fraktfart, tog saken i egna händer. 1931 startade de ett varv, strax söder om Hjulsbro vid Landeryds kyrka. Verksamheten pågick fram till 1947.

Platt fall

Det virvlande vattenfallet i Hjulsbro försvann 1935 när kraft­stationen i Hackefors byggdes och vattennivån höjdes. Då och då, när det är extra strömt i ån, vevas de massiva slussportarna sakta igen. Men oftast kan kanalfararna passera rakt igenom slussen, utan minsta vågskvalp.

Nya tider, nya broar

De ursprungliga träbroarna över forsen krävde mycket underhåll och år 1895 ersattes den ena av en stenvalvsbro. Svängbron av trä som uppfördes när kanalen öppnade fick dock vara kvar. När den öppnades för kanalbåtarna innebar det ofta långa väntetider för de vägfarande. Bropassagen användes flitigt fram till 1951 då landsvägen drogs om. Trafiken flyttade till en ny bro längre söderut och de gamla broarna förföll. 2014 byggdes den nya klaffbron och idag kan vi återigen korsa ån här, just på den plats där det skedde från första början.

Titta efter:

  • På den östra sidan av slussen kan du se slussvaktarbostaden och ett mindre uthus.
  • Kvarnbacken som leder från Vårdsbergsvägen ned till Hjulsbro sluss, är en del av den gamla vägen.
  • De äldre stengardisterna, stenarna som kantar vägen, är ett vanligt inslag längs gamla vägsträckningar.
  •  Stenvalvsbron från 1895 finns kvar invid den nya klaffbron.

Hjulsbro Lock

Hjulsbro has for more than a thousand years been an important passage in the river Stångån. Here there were fast rapids which provided power for first a mill, and then later for a factory. The river was an important communications link but there were many places where it was difficult to pass. The opening of the Kinda Canal in 1871 gave a boost to trading and commerce. The old mill in Hjulsbro was replaced by a wire drawing plant and a nail factory, which both quickly expanded. The houses which were built for the factory workers constitute the original part of Hjulsbro community. The waterfall still remained next to the lock and it was used to drive the factory’s turbines. Eventually the production was moved to another location and the buildings by the river were demolished. The waterfall in Hjulsbro ceased to exist when the power station was built in Hackefors in 1935. Since then boats can pass straight through the open lock gates.

Senast uppdaterad den 15 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: