Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors kvarnby

I Tannefors fanns en gång i tiden ett av Stångåns största vatten­fall. Runt det forsande vattnet växte en stor kvarnby fram, som sedan blev mycket viktig för Linköpings utveckling som industri- och flygstad.

Redan på 1300-talet användes fallet vid Tannefors för kvarndrift. Trehundra år senare var kvarnbyn den fjärde största i Östergötland och betjänade hela Linköping. 1697 fanns det tolv kvarngårdar i Tannefors kvarnby, hälften på den här sidan forsen och hälften på den andra. Här etablerades även ett pappersbruk och en stor såg. En av kvarnarna i byn kallades Snuggan, och det är den som har gett namn åt parken du står i.

När kanalen kom till

Den kraftiga forsen i Stångån gav energi till kvarnarna, men var ett hinder för båttrafiken. Det ändrades när Kinda kanal byggdes. 1865 påbörjades slussprojektet, mitt i Tannefors kvarnby. Flera byggnader revs och berget kring forsen sprängdes ur. Fem år senare var slussportarna på plats och det rapporterades att ”Arbetena derstädes äro fullbordade”. Nedanför slussarna byggdes år 1875 Linköpings första vatten­verk som försåg stadens bostäder med rinnande vatten. Och Tannefors blomstrade. Kvarnar, en trikåfabrik, en vaddfabrik, sågverk och en benstamp- allt fanns här. Till och med en snuskvarn!

Bröd, armaturer – och flygplan

I slutet av 1800-talet började kvarnarna omvandlas till större industrier som snabbt expanderade, bland annat ett industri­bageri, en armaturfabrik och, inte minst, AB Svenska Järnvägs­verkstäderna. ASJ startade senare ett dotterbolag som tillverkade flygplan och som blev grunden till SAAB. Flygstaden Linköping var född. 

En stad i staden

I takt med att industrierna utvecklades växte bebyggelsen. Industriarbetarna behövde bostäder och ASJ engagerade sig i att förse husen med vatten och avlopp. Det uppfördes också stiliga egnahemsvillor enligt en ny plan som skulle göra Linköping till trädgårdsstad. Tannefors blev som en egen liten stad, och är det än idag. Trots att kvarnarna för länge sedan är borta finns några av byggnaderna, liksom atmosfären, kvar. Och Linköpings industriella utveckling är fortfarande högst levande.

Titta efter Kvarnägarbostaden Snuggan

  • I parkens södra del finns mjölnarens hus kvar uppe på kullen. Det har genom åren använts som både café och småskola och är idag en privatbostad.
  • Kvarnen Snuggan revs 1931. Den låg rakt nedanför bostadshuset där en upphöjning med murar symboliserar kvarnens läge vid forsen och den lilla bron som går över till holmen som var kvarnens grundfäste.

Tannefors, the mill village

At one point in the past, Tannefors was home to one of Stångån river’s largest waterfalls. A mill village arose around the waterfall, which later served as the foundation of Linköping’s establishment as an industrial town. In 1697 there were 12 mill yards in the village. One was called Snuggan, which gave the park you are standing in its name. And later, in 1871, when Kinda Canal and the locks were completed and opened, Tannefors village flourished. By the turn of the century, new industries were powered by the rapids. Two grand houses were constructed, as well as other residences and several businesses. Tannefors became like a town within a town, with its own identity. That atmosphere still exists today.

 Kvarnar vid forsen i Tannefors. Till vänster syns kvarnen Jerusalem. Byggnaden finns kvar men är sedan länge omvandlad till bostadshus.

Kvarnar vid forsen i Tannefors. Till vänster syns kvarnen Jerusalem. Byggnaden finns kvar men är sedan länge omvandlad till bostadshus.
Foto: Didrik von Essen, 1900. Östergötlands Museum

 

Slussen med stadens vattenverk till vänster.
Källa: Cirka 1906. Bild Linköping

 

 Kvarnar vid forsen i Tannefors. Till vänster syns kvarnen Jerusalem. Byggnaden finns kvar men är sedan länge omvandlad till bostadshus.

Interiörbild från Tannefors vattenverk.
Källa: Bild Linköping

 

Vy mot Linköping från slussvaktarbostaden.
Källa: Vykort 1910-tal. Bild Linköping

Senast uppdaterad den 22 juni 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: