Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors slussar

I hundratals år har Tannefors varit en plats för livskraft, utveckling och folkliv – från den tidigaste kvarndriften till de framväxande industrierna och kraftverken. Lägg därtill den imponerande slusstrappan som på riktigt öppnade porten till Kinda kanal.

I Tannefors har man nyttjat vattenkraft sedan urminnes tider. Här faller Stångån tio meter på en kort sträcka, vilket var idealiskt för kvarndrift. År 1697 noterades hela tolv aktiva kvarngårdar kring forsen. Ur den stora kvarnbyn utvecklades så småningom flera industrier. 1870 byggdes också Linköpings första vattenverk mitt i forsen, några steg bort från slussarna.

Nya Kinda i slussens översta kammare med stad i bakgrunden. Foto: Didrik von Essen /Östergötlands museum 1902.

En besvärlig plats

Parallellt med industriernas framväxt pågick arbetet med Kinda kanal, den så viktiga vattenvägen in till staden. Tannefors var en avgörande passage, här skulle kanalen börja på riktigt. Men att anlägga slussar i det höga fallet var inte alldeles enkelt. Det fanns dessutom en tätt bebyggd kvarnby på platsen. Eftersom slusstrappan skulle skära rakt genom den, måste några av gårdarna flyttas.

Ett omfattande arbete

1865 startade projektet. Flera byggnader revs eller flyttades, det grävdes och sprängdes i marken, det muddrades och murades i vattnet. Arbetet tog sex år. Då hade man även hunnit uppföra en slussvaktarbostad samt två broar för att underlätta överfarten för kvarnägarna – en svängbro av trä ovanför slussarna och en rullbro av järn nedanför.

Slussvaktarens lön

Precis som idag sköttes slussarna helt manuellt av en slussvaktare, ofta vald bland tidigare kanalgrävare. Att ständigt öppna och stänga slussportar och broar var, vid den här tiden, ett intensivt och tungt arbete. Som del av lönen fick slussvaktaren en bostad med uthus och odlingslott. Slussvaktarbostäderna finns bevarade vid samtliga slussar längs Kinda kanal, även här i Tannefors.

Tannefors slussar och slussvaktarbostad omkring 1875. Foto: Frans Dyring/Östergötlands museum.

En historisk vy

Utsikt över Linköping från Tannefors slussar 1884. Sandbassänger från vattenverket till höger. Källa: Målning av Johan Krouthén/Bukowskis.

När Tannefors slussanläggning stod klar blev den snabbt ett populärt utflyktsmål. Här kunde Linköpingsborna njuta av en slående utsikt och livlig båttrafik. Idag vet vi också vilken enorm betydelse forsen, slussarna och Kinda kanal har haft för vår stads utveckling och historia.

Titta efter:

  • Slussarna i Tannefors är de första söder om Linköpings hamn. Den består av tre slusskammare som hanterar en nivåskillnad på 10,5 m.
  • Slussvaktarbostaden från 1871 finns kvar. Uthusbyggnaderna inrymmer numera Café Tannefors slussar, som öppnade 1996.
  • De gamla slussbroarna har ersatts av nya, men de står på samma platser som tidigare.

Tannefors locks

For several hundred years Tannefors has been a place for development and gatherings. The ten meter high waterfall was ideal for the early mill operation and in 1697 there were as many as twelve dwellings here. Later several industries developed around the mill. Tannefors was also an important place on the Kinda canal, but construction of the locks was difficult. This was partly due to the difference in levels, but also because several millhouses had to be moved. The locks were completed in 1871 after several years of hard work. A lock keeper’s residence and two bridges were also built here. With the fine views and lively boat traffic Tannefors locks became a popular place to visit. Today we also know how important the canal and the locks were for Linköping’s development.

Senast uppdaterad den 15 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: