Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till faunapassagen

Fiskar i Stångån och Kinda kanal.

Abborre, Asp, Björkna, Braxen, Färna, Gädda, Gärs, Gös, Löja, Mört, Nissöga, Nors, Sarv, Stensimpa,Sutare, Vimma och Ål.
lllustrationer: Linda Nyman  och  Karl Jilg / ArtDatabanken, SLU

 

Vattenkraft är viktigt för oss människor

Längs Stångån finns det flera kraftverk som använder vattnets rörelser för att producera el. Vattenkraft är en förnybar energi­källa som ger låga utsläpp av växthusgaser, vilket är bra för miljön.

… men det förändrar livsmiljön för fiskar

Många fiskar är beroende av fria vandringsvägar och strömmande vatten för sin reproduktion, bland annat aspen som idag är en hotad fiskart i Sverige. När asparna i Roxen vill vandra upp i Stångån för att leka möter de svårigheter redan här i Nykvarn. Det händer att stora fiskstim ansamlas vid kraftverket och drabbas av syrebrist, eller att fiskar skadas i turbinen. 

Därför finns faunapassagen

Faunapassagen är en 200 meter lång naturliknande bäck med strömmande vatten och stenig botten. Precis som aspen och flera andra fiskarter vill ha det. Bäcken är ett så kallat omlöp som går förbi dammen och kraftverket. Fiskar på väg uppströms söker sig dit vattnet strömmar mest, vid kraftverket. Här hittar de öppningen till omlöpet och kan sedan fritt och säkert vandra vidare till fler lekplatser längre upp i Stångån. På väg nedströms styrs fiskarna in i omlöpet genom ett fint galler under vattnet i kraftverkskanalen. 

Aspens livscykel

I april – maj vandrar aspen för att leka i strömmande vattendrag, gärna på steniga bottnar med riklig vattenmossa. Under leken står fiskarna ofta i grupp. Hannarna och honorna simmar sedan bredvid varandra i strömmen där de avger sin rom och mjölke. Den befruktade rommen fastnar på stenar och vattenväxter och kläcks inom två veckor. De små ynglen växer upp till stora rovfiskar som livnär sig på andra mindre fiskar, som löja, nors och mört. Aspen kan bli upp till en meter lång och väga över tio kilo.

Asp. Illustration: Linda Nyman/ ArtDatabanken, SLU

Våra ansvarsarter

Linköpings kommun har tolv ansvarsarter som vi arbetar med att bevara. Dessa är asp (fisken), kungsfiskare, rödspov, spetsnate, svarthakedopping, kalkkärrsgrynsnäcka, läderbagge, dårgräsfjäril, ärtvicker, bombmurkla, trumgräshoppa och ekpricklav.

Kungsfiskare. Foto: Tero Niemi

Spetsnate. Källa: Wikipedia

Målarmusslans livscykel

På våren släpper musselhannen ut sina spermier i vattnet. Om spermierna når en musselhona befruktar de äggen hon bär på. Äggen utvecklas till små larver som i sin tur hakar fast sig på gälarna på en fisk. Där hänger de kvar tills de blivit små musslor. Då släpper de fisken och gräver ner sig i sandbotten. Efter en tid kryper musslorna upp och börjar filtrera vattnet för att fånga upp och äta plankton, rester av löv och andra partiklar. På så vis utför de också en viktig ekosystemtjänst. Och de arbetar länge – en målarmussla kan bli uppåt 80 år!

Målarmusslans livscykel. Illustration: Carina Lindkvist och Therese Johannesson, © naturcentrum.se

Ta en titt – i vattnet eller på webben

På bron och på markytan här intill visas Stångåns olika fisk- och musselarter. Om du kikar ner i fiskpassagen kanske du har turen att se någon av dem. Du kan också besöka fiskdata.se där en webbkamera, monterad i en fiskräknare, sänder live från Nykvarn!

The fishway – an artifical stream for fish

Hydro power is important for people but not as beneficial to fish who need flowing water to reproduce. We have therefore built the fishway, a 200 metre long nature-like stream that creates an open and safe route for fish to swim past the dam and power plant. When fish thrive and multiply, many other species benefit, such as large mussels. Take the opportunity to look down into the water. You may spot an asp on its way to its breeding grounds in Tannefors. Or visit fiskdata.se to view a livestream of a webcam mounted in a fish counter.

Senast uppdaterad den 29 april 2021

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: