Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Hackefors, Stångån och Kinda kanal

När slussen i Hackefors öppnade för trafik 1871, som en del av nya Kinda kanal, var den världens djupaste enkelsluss. För båtfararna väntade en svindlande färd, på flera sätt. Kanalens tillkomst banade väg för helt nya resor – och en helt ny tid.

Vykort från Hackefors sluss med passagerarbåten Brokind omkring 1901. Slussvaktarbostaden syns i bakgrunden. Foto: Karl Johan Petersson/Bild Linköping

Planerna på en kanal mellan sjösystemen i söder och Roxen i norr fanns redan på 1500- och 1600-talet, men fick inte riktigt fart. Sedan kom 1800-talet. Befolkningen ökade, tekniken utvecklades och jordbruket revolutionerades genom nya idéer. Det fanns många skäl att koppla samman det skogsrika Kinda med jordbruksslätterna kring Linköping.

Handel och kommunikation

År 1865 satte kanalprojektet igång och sex år senare, efter otaliga muddringar och mödosamma slussbyggen, öppnades kanalen för trafik. Nu började en tid med intensiv handel och kommunikation och Kinda kanal fylldes snabbt med fraktfartyg och passagerarbåtar.

En spännande resa

Här i Hackefors möttes kanalfararna av världens då högsta enkelsluss, vilket säkert fick en och annan båtfarare att dra efter andan. Vid sidan av slussen fanns forsen och kvarndriften kvar. Detta skulle så småningom utvecklas till det moderna kraftverk som finns här idag.

The Kinda Canal

Since 1871 the Kinda Canal has served as an avenue through the heart of Östergötland. The canal stretches from Lake Roxen and the fertile agricultural plains in the north of the district to the woodlands and Lake Åsunden in the south. The waterway is about 43 nautical miles long (approx. 80 kilometers). If you do not have your own boat, we recommend a trip by passenger boat or canoe. Here in Hackefors you will find the canal’s deepest lock, 6,8 meters. Along the canal there are another eight lock areas and plenty to explore!

Senast uppdaterad den 17 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: