Hoppa till huvudinnehåll

Parkens historia

Linköpings trädgårdsförenings park, som var det ursprungliga namnet, bildades den 22 mars 1859, vid ett sammanträde på Linköpings slott.

Redan på tidigt 1800-tal fanns ett intresse i landet för att driva trädgårdsföreningar. Dessa gröna parker hade i första hand ett pedagogiskt syfte: man ville sprida intresset för odling.

Genom att anlägga en plantskola och öka Linköpingsbornas kunskaper inom trädgårdsskötsel, ville man stimulera odlingen för husbehov. Parken skulle också etableras för att främja fruktträdssodlingen i Östergötland.

Trädgårdsföreningen, år för år

Författaren Inga Wallenquist, har gett tillstånd till publicerinen av texten. Östergötlands länsmuseums förlag.

1859, den 22 mars, instiftades Linköpings trädgårdsförening vid ett sammanträde på Linköpings slott, varefter parken började anläggas. Initiativet till en östgötsk trädgårdsförening kom ursprungligen från en trädgårdsintresserad präst i Söderköpingstrakten, prosten Petter Nejdel i Skönberga. Den första trädgårdsplanen gjordes av trädgårdsdirektör Carl Ferdinand Liepe, Göteborg, och den förstea trädgårdsmästaren hette Christian Fr. Kroné. Kroné - med titeln direktör - kom att ansvara för Trädgårdsföreningens skötsel fram till 1893.

1860 uppfördes den första byggnaden, en redskapsbod, liksom en kallbänk med ett 20-tal fönster. Gångar och fontäner anlades. Samma år planterades 7 000 fruktträd och 16 000 parkträd och buskar. Sammanlagd kostnad: 5 000 riksdaler.

1864 utökades parkmarken vid entrépartiet, och samma år påbörjades bygget av de bägge entréhusen.

1881 stod schweizeriet (restaurangen) klart liksom belvederen. Redan följande år byggdes det populära schweizeriet på med en övervåning med syftet att skapa en fullständig värdshusrörelse. Restaurangen brann i april 1977 och återuppfördes aldrig.

1885 uppfördes en musikpaviljong.

1892 görs den första ballonguppstigningen från parken, ett evenemang som upprepas 1898 och 1900.

1893 den 11 juli, Oskar II besöker Trädgårdsföreningen.

1894, den 12 januari, upplöstes föreningen och egendomen blev kommunal stiftelse på villkor att "den af föreningen begagnade jord skulle under namn af Linköpings Trädgårdsförenings Park därefter, utan att få sin areal minskad, orubbad bibehållas för sitt ändamål under särskild styrelse och förvaltning".

1912 flyttades Röda ladan till Trädgårdsföreningen och placerades i anslutning till växthusen. Ladan uppfördes ursprungligen till den lantbruksutställning som detta år anordnades i Järnvägsparken. Under lång tid användes den som lager för den jord som tillverkades av Trädgårdsföreningen.

1913 flyttades Krogsfallsstugan till parken. Stugan byggdes på 1740-talet i Krogsfall i Västra Eneby socken, Kinda. Den köptes av Östergötlands länsmuseum och flyttades sedermera till Trädgårdsföreningen.

1927 byggdes bigården, som ligger i parken nära Lasarettsgatan. Redan 1882 bildades en av Sveriges första biodlarföreningar i Linköping. Föreningen heter sedan 1920 Linköpings biodlarförening.   2000 påbörjas restaureringen och förnyelsen av parken i "1800-talets anda", porthusen vid entrén rekonstrueras till ursprungligt skick. Belvederen rustas upp, och landskapsarkitekt Ulf  Nordfjell anlitas att utföra planen till entrépartiet.  

2001 anskaffas växter och planteringarna slutförs. Den 4 juni 2001 invigs parkens nyskapade entréparti.

2004 byggs glasprismat, en 17 meter hög tetraed i anslutning till de befintliga växthusen. Här skall medelhavsväxterna från parken övervintras tillsammans med en samling subtropiska nyttoväxter, som även skall kunna användas i undervisningssyfte. I glasprismat inryms även restaurang- och kaféverksamhet.

2008 Dr Åmans trädgård invigs

2009 Parken firar 150 år. 

Den gamla fontänen

Efter att ha prytt Trädgårdsföreningen under hela 1900-talet var den ursprungliga fontänen till slut så sliten att den inte längre kunde underhållas. Den togs ur bruk 2010.

Fontänen 1900

Fontänen 1930

Fontänen 1970

Historiska byggnader

Belvederen

1881 stod ett utsiktstorn klart i Trädgårdsföreningen - Belvederen. Belvedere betyder vacker utsikt. Belvederen hittar du enklast från Lasarettsgatan. 

2010 renoverades Belvederen och kompleterades med en fristående cafébyggnad.

Reinhold Winter: Linköpings Belvedere i Ny illustrerad tidning 13 aug. 1881
"Stockholm har i åtskilliga år haft ett dylikt utsiktstorn, men hvilken annan svensk stad eger väl något som motsvarar Linköpings vackra belvedere? - Ingen efter hvad vi tror oss veta . Hvarje detalj i byggnaden är smakfull och elegant, och öfvergången från de nedra våningarnas sten- till de öfras jernkonstruktion är särdeles lyckligt förmedlad."

Bigården

Bigården i Trädgårdsföreningen byggdes 1927 och drivs av Linköpings biodlareförening.

Föreningen bildades 1882 under namnet Östergötlands biskötareförening. Så småningom bildades sammanslutningar av biodlare på flera ställen i länet, varvid namnet ändrades till Linköpings biodlareförening

År 1884 inhägnades bigården och ett litet skjul byggdes där man kunde förvara den utrustning som behövdes för att sköta bina. Skjulet har sedan byggts om under årens lopp och den sista stora ombyggnaden blev klar 1974.

Linköpings biodlareförening är den största i Östergötland och de senaste årens medlemsökning gör att medlemsantalet nu är uppe i 108 stycken.
I Bigårdspaviljongen hålls de flesta av föreningens kurser och temakvällar.

Entréhusen - östra och västra villan

Byggnationen av de bägge husen som ligger på båda sidor om huvudentrén påbörjades 1864. År 2000 utfördes en omfattande restaurering av parken och då rekonstruerades husen till ursprungligt skick.

Från första början var husen placerade närmare varandra, men på 50-talet flyttades de isär. Det ena huset har tidigare använts som föreståndarbostad och det andra har fungerat som arbetarbostad samt utbildningslokal för trädgårdsmästare.

Krogfallsgården

Foto: Göran Fagerås

Krogfallsgården byggdes på 1740-talet och kommer ursprungligen från Krogsfall i Västra Eneby socken, Kinda. Byggnaden är en stor så kallad parstuga och man ser på takhöjd och husets storlek att här har varit ett högreståndshem.

Huset ansågs vid sekelskiftet allt för omodernt och donerades till Linköpings stad. Den köptes av Östergötlands länsmuseum och flyttades år 1913 till Trädgårdsföreningen. 1916 öppnades här ett museum som visade allehanda redskap och husgeråd från ett östgötskt bondhem. Museet stängdes i samband med andra världskriget. Stugan renoverades 1995. Du hittar Krogfallsgården när du går från huvudentrén, förbi vattendragen och passerat kastanjeallén.

Röda ladan

Den röda ladan som står intill växthusen, uppfördes 1919 och är ritad av Sven Torgersruud.

Den fick en för sin tid toppmodern inredning med moderniteter som elektriskt ljus, dusch och tvättstuga. Under lång tid användes den som lagerlokal för den jord som tillverkades här.

 

Senast uppdaterad den 8 september 2022