Hoppa till huvudinnehåll

Planteringar och träd

Trädgårdsföreningen kan stoltsera med en mängd olika träd, vackra planteringar och andra växter.

Den försänkta trädgården

Den försänkta trädgården är en prunkande rabatt intill Trädgårdsföreningens entré.

Nedan följer ett urval av det dryga 70-tal växter som ingår i Ulf Nordfjells perennaplan för den försänkta trädgården. Växtkombinationerna är inspirerade av Piet Oudolf, den holländska perennavågens främste företrädare.

I halvmånarnas ytterkanter växer bland annat:

  • glansmiskantus, rödbrun 
  • fläckflockel, vinröd
  • liten praktdaggkåpa, gröngul kantväxt 
  • kaukasisk förgätmigej, blå, mattbildande 
  • kantnepeta, violett, utefter inre promenadvägen 
  • kopparstarr, på flera ställen innanför kantnepetan 
  • tuvrör, prydnadsgräs inplanterat bland perennerna i det mandelformade mittpartiet 
  • jättetåtel, prydnadsgräs bland perennerna i den mittersta tårtbiten

I perennplanteringen finns också temynta, iris, näva, salvia, blodtopp och röd rudbeckia – bland många andra arter.

Doktor Åmans Trädgård

Doktor Åmans Trädgård ligger i anslutning till Hotell Ekoxen.Trädgården har fått sitt namn efter doktor Johan August Åman (1790-1856) och hans son doktor Ludwig Åman. Den förstnämnde bodde utmed Djurgårdsgatan och än idag finns rester från hans boende kvar. Det är en gul paviljong som står på HSB:s bostadsrättsförening Eternellen 2 (Djurgårdsgatan). Doktor Johan Åman lät anlägga en underbar trädgård där allmänheten ofta bjöds in för att njuta av växtligheten och de härliga dofterna från blomprakten kan man tänka sig. Hans son, doktor Ludwig Åman, som även han var trädgårdsintresserad var en av förespråkarna för en Trädgårdsförening i Linköping och satt med i Trädgårdsföreningens styrelse.

Trädgården

I den här trädgårdsdelen av parken ska man kunna inspireras av rosplanteringar. Känna doften från Fjärils- och rosenträdgården eller uppsöka skugga en varm sommardag i den vackra pergolan där olika sorters klematis, blåregn, pipranka och klättervildvin slingrar om varandra. Det har sparats en del välvuxna exemplar av buskar och träd sedan tidigare anläggning men även tillkommit nytt såsom ett näsduksträd (Davidia involucrata var. vilmoriniana) och en robinia (Robinia pseudoacacia ). Denna del är den beständiga trädgården som står och växer till sig.

Fyra idéträdgårdar

Sedan finns den föränderliga trädgårdsdelen som består av fyra stycken idéträdgårdar. Dessa anläggs av inbjudna aktörer som får var sin trädgård att jobba med utifrån ett tema. Trädgårdarna står sedan i två växtsäsonger, för att sedan omgestaltas av fyra stycken nya aktörer och ett nytt tema.

Fakta

Doktor Åmans trädgård är ca 3 000 kvm Idéträdgårdarna är ca 60 kvm/st. Trädgården ritades av Helena Hasselberg på Tyréns, rosensorter togs fram av Henrik Morin.

En skiss som visar vart de olika plantorna är placerade

Träden i Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen har ett intressant bestånd av mäktiga träd. Sammanlagt finns det bortåt 1 000 stycken i parken. Här nedan hittar du några av de träd som finns representerade i denna vackra oas.     

En skiss och karta som visar vart de olika plantorna är placerade

Senast uppdaterad den 29 november 2022