Hoppa till huvudinnehåll

Arbetshoppet

På Vård- och omsorgscolleges initiativ driver nu Forsknings och utvecklingscentrum (FoU) samt sju kommuner i Östergötland; Linköping, Norrköping, Motala, Söderköping, Kinda, Valdemarsvik och Ödeshög tillsammans med Region Östergötland, arbetsförmedlingen och fackförbundet Kommunal ett projekt som ska göra det möjligt för 200 personer som står långt från arbetsmarknaden att få arbetsplatslärande inom vård och omsorg.

Deltagarna som ska vara lika många män som kvinnor får extra stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden via en personlig ”Case manager” samt välutbildade handledare på praktikplatsen. Cirka 30 arbetsplatser och 60 handledare kommer att involveras i projektet. 

Projektet innehåller också transnationella utbyten samt framtagande/utprovande av ett webbverktyg som kan underlätta för deltagarna i lärandeprocessen. En av slutprodukterna i projektet är att få fram en väl dokumenterad modell för arbetsplatslärande. För deltagarna så är målet att minst hälften ska ha ett arbete eller fortsatt till studier vid projektets slut.

Kontaktperson: Malin Robertsson Bly

 

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden

Senast uppdaterad den 26 maj 2021