Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Funktionsnedsättning

Den här informationen vänder sig till dig som har avtal med social- och omsorgsnämnden och arbetar inom funktionsnedsättning/LSS - oavsett om det är i kommunal eller privat regi.

Uppräkning för personlig assistans för år 2020

Ersättning för personlig assistans enligt LSS utgår för icke anhöriganställd personal med samma belopp som det av staten fastställda schablonbeloppet för assistansersättning enligt SFB. För 2020 uppgår schablonbeloppet till 304 kronor per timme. Uppräkning av ersättning för icke anhöriganställd personal görs årligen fr.o.m. 1/1 till samma nivå som det statliga schablonbeloppet, avrundat till helt krontal.

För anhöriganställd personal utgår ersättning med 278 kronor per timme i 2020-års ersättningsnivå. Uppräkning för anhöriganställd görs årligen fr.o.m. 1/1 med samma procentsats som uppräkningen av det statliga schablonbeloppet. Avrundning sker till närmaste helt krontal. 

Regler och rutiner

Politiska styrdokument är dokument som styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller nämnden. Du hittar en sammanställning av alla styrande dokument i länkblocket Regler och rutiner.

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Lejonfastigheters lokaler

Om ni har lokaler som ägs av Lejonfastigheter kan ni göra enklare felanmälningar via formuläret nedan.

Senast uppdaterad den 16 juli 2020