Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Funktionsnedsättning

Den här informationen vänder sig till dig som har avtal med social- och omsorgsnämnden och arbetar inom funktionsnedsättning/LSS - oavsett om det är i kommunal eller privat regi.

Uppräkning för personlig assistans för år 2021

Ersättning för personlig assistans enligt LSS utgår för icke anhöriganställd personal med samma belopp som det av staten fastställda schablonbeloppet för assistansersättning enligt SFB. För 2021 uppgår schablonbeloppet till 314 kronor per timme. Uppräkning av ersättning för icke anhöriganställd personal görs årligen fr.o.m. 1/1 till samma nivå som det statliga schablonbeloppet, avrundat till helt krontal.

För anhöriganställd personal utgår ersättning med 287 kronor per timme i 2021-års ersättningsnivå. Uppräkning för anhöriganställd görs årligen fr.o.m. 1/1 med samma procentsats som uppräkningen av det statliga schablonbeloppet. Avrundning sker till närmaste helt krontal. 

Stödinsatser för LSS- och socialpsykiatriboenden

Hammarlyck utför rehab-insatser och förskrivning av hjälpmedel till dem som bor på särskilt boende LSS samt hjälpmedelsförskrivning till de som bor på särskilt boende inom socialpsykiatrin.

Verksamheterna kan vända sig direkt till dem vid behov av rehabinsatser eller hjälpmedelsförskrivning. Mer information finns på Hammarlycks hemsida.

Regler och rutiner

Politiska styrdokument är dokument som styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller nämnden. Du hittar en sammanställning av alla styrande dokument i länkblocket Regler och rutiner.

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Lejonfastigheters lokaler

Om ni har lokaler som ägs av Lejonfastigheter kan ni göra enklare felanmälningar via formuläret nedan.

Senast uppdaterad den 3 mars 2021