Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Socialpsykiatri

Den här informationen vänder sig till dig som har avtal med social- och omsorgsnämnden och arbetar inom socialpsykiatrin - oavsett om det är i kommunal eller privat regi.

Stödinsatser för LSS- och socialpsykiatriboenden

Hammarlyck utför rehab-insatser och förskrivning av hjälpmedel till dem som bor på särskilt boende LSS samt hjälpmedelsförskrivning till de som bor på särskilt boende inom socialpsykiatrin.

Verksamheterna kan vända sig direkt till dem vid behov av rehabinsatser eller hjälpmedelsförskrivning. Mer information finns på Hammarlycks hemsida.

Regler och rutiner

Politiska styrdokument är dokument som styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller nämnden. Du hittar en sammanställning av alla styrande dokument i länkblocket Regler och rutiner.

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Lejonfastigheters lokaler

Om ni har lokaler som ägs av Lejonfastigheter kan ni göra enklare felanmälningar via formuläret nedan. 

Senast uppdaterad den 14 december 2020