Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljöarbete

Här hittar du information om miljöfrågor för att underlätta och ge stöd till verksamheter som arbetar på uppdrag av Social- och omsorgsförvaltningen.

Kommunens riktlinjer, måldokument och policys för miljöarbete gäller för samtliga verksamheter och områden inom Linköpings kommun. Miljöfrågor ska integreras i verksamhetens dagliga arbete. Varje utförare ska utforma verksamhetens miljöarbete utifrån Linköpings kommuns styrande dokument samt lagar och föreskrifter i miljöområdet. Miljöfrågor följs upp i ordinarie avtalsuppföljningar. 

Social- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram en ny miljöskrivning som tillämpas i nya avtal. Skrivningen kan tillämpas som vägledning för samtliga utförare inom social- och omsorgsnämndens samt äldrenämndens ansvarsområden. Mer information om miljöskrivningen under "Utförarens plan för miljöarbete" nedan. 

 

Nu är det snart dags för julbelysning. Tänk på att stänga av belysningen när den inte används/syns och att byta till LED-lampor när det är dags för att köpa nytt. 

Senast uppdaterad den 17 november 2021