Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljöarbete

Här hittar du information om miljöfrågor för att underlätta och ge stöd till verksamheter som arbetar på uppdrag av Social- och omsorgsförvaltningen.

Kommunens riktlinjer, måldokument och policys för miljöarbete gäller för samtliga verksamheter och områden inom Linköpings kommun. Miljöfrågor ska integreras i verksamhetens dagliga arbete. Varje utförare ska utforma verksamhetens miljöarbete utifrån Linköpings kommuns styrande dokument samt lagar och föreskrifter i miljöområdet. Miljöfrågor följs upp i ordinarie avtalsuppföljningar. 

Social- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram en ny miljöskrivning som tillämpas i nya avtal. Skrivningen kan tillämpas som vägledning för samtliga utförare inom social- och omsorgsnämndens samt äldrenämndens ansvarsområden. Mer information om miljöskrivningen under "Utförarens plan för miljöarbete" nedan. 

Senast uppdaterad den 20 april 2021