Bedriva verksamhet på avtal med Linköpings kommun

Linköpings kommun upphandlar sedan 1992 verksamhet inom stöd och omsorg. De företag och föreningar som driver verksamhet på avtal med Linköpings kommun kallas utförare.

Boenden, socialt stöd, behandlingshem m m

Upphandling gör enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Aktuella upphandlingar att lägga anbud på presenteras i tjänsten e-Avrop. För varje upphandling finns fastställda krav för verksamheten. Alla de dokument som tillsammans beskriver fastställda krav kallas förfrågningsunderlag. Du hittar de kraven i e-Avrop. Vissa verksamheter presenteras i Valfrihetswebben.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär olika sorters stöd och hjälp i hemmet och kan t ex bestå av städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av matkorg och personlig omvårdnad. Den som är behov av hemtjänst kan välja mellan kommunal hemtjänst eller hemtjänst från någon godkänd privat utförare.Företag som vill ansöka om att bli godkända hemtjänstutförare kan lämna in ansökningar löpande. Upphandling görs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ansöka om att bli hemtjänstutförare

Kontrollera att du uppfyller de krav som ställs:

  • LOV-föreskrifter
  • Ska-krav
  • Särskilda verksamhetskrav

- Registrera ett konto i tjänsten e-Avrop

- Ansök om att bli utförare av hemtjänst i e-Avrop

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som personer i yrkesverksam ålder som inte har eller klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan få enligt LSS-lagen. Personer som beviljas daglig verksamhet har möjlighet att välja bland de av kommunen godkända utförarna.

Företag som vill ansöka om att driva daglig verksamhet kan lämna in ansökningar löpande. Upphandling görs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ansöka om att bli utförare av daglig verksamhet

Vilka krav som ställs och hur du ska gå tillväga hittar du i följande dokument:

Kontakt

Frågor om krav på hemtjänstutförare: Planeringsledarna äldreomsorg

Frågor om krav på daglig verksamhet. Planeringsledarna funktionshinderomsorg

Frågor om konton och ansökningar i e-avrop: Upphandlingscenter

Allmänna frågor om att starta företag: Företagsservice

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 oktober 2018