Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bedriva verksamhet på avtal med Linköpings kommun

Linköpings kommun upphandlar sedan 1992 verksamhet inom stöd och omsorg. De företag och föreningar som driver verksamhet på avtal med Linköpings kommun kallas utförare.

Boenden, socialt stöd, behandlingshem m m

Upphandling gör enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Aktuella upphandlingar att lägga anbud på presenteras i tjänsten e-Avrop. För varje upphandling finns fastställda krav för verksamheten. Alla de dokument som tillsammans beskriver fastställda krav kallas förfrågningsunderlag. Du hittar de kraven i e-Avrop. Vissa verksamheter presenteras i Valfrihetswebben.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär olika sorters stöd och hjälp i hemmet och kan t ex bestå av städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av matkorg och personlig omvårdnad. Den som är behov av hemtjänst kan välja mellan kommunal hemtjänst eller hemtjänst från någon godkänd privat utförare.Företag som vill ansöka om att bli godkända hemtjänstutförare kan lämna in ansökningar löpande. Upphandling görs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Utredning pågår – ej möjligt att ansöka om att bli hemtjänstutförare under tiden

Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-11-29 § 145 att Social- och omsorgsförvaltningen ska göra en översyn av Linköpings modell för LOV, lagen om valfrihet, i hemtjänst med utgångspunkt i om alternativa former ger bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar där helhetsperspektivet ska beaktas för att säkra en kvalitativ och säker vård och omsorg.

Utredningen kommer att pågå under större delen av 2019 och under utredningstiden hanteras inga nya LOV-ansökningar.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som personer i yrkesverksam ålder som inte har eller klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan få enligt LSS-lagen. Personer som beviljas daglig verksamhet har möjlighet att välja bland de av kommunen godkända utförarna.

Företag som vill ansöka om att driva daglig verksamhet kan lämna in ansökningar löpande. Upphandling görs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ansöka om att bli utförare av daglig verksamhet

Vilka krav som ställs och hur du ska gå tillväga hittar du i följande dokument:

Kontakt

Frågor om krav på hemtjänstutförare: Planeringsledarna äldreomsorg

Frågor om krav på daglig verksamhet. Planeringsledarna funktionshinderomsorg

Frågor om konton och ansökningar i e-avrop: Upphandlingscenter

Allmänna frågor om att starta företag: Företagsservice

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 december 2019