Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samlad information med anledning av coronaviruset till utförare inom vård, stöd och omsorg

Här samlar vi information till er som är våra utförare. Sidan uppdateras löpande. Därför är det viktigt att ni går in och läser sidan regelbundet.

Även om Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om att lätta på coronarestriktionerna från och med 29 september 2021 så gäller detta inom vård och omsorg tills Folkhälsomyndigheten presenterar ny publikation: 

 • Source control inom två meter.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på förkylning (snuva, hosta och feber) och provta dig. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte. 

 • Säkra besök gäller fortfarande inom all vård och omsorgsverksamhet (besökare vistas inte i allmänna utrymmen).

 • Verksamhetschef och personal ska fortsätta med riskanalyser inför olika aktiviteter. 

Detta gäller alltså även efter att coronarestriktionerna lättas den 29 september. För mer information läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Till följd av fortsatt smittspridning i samhället kommer vi att fortsätta med samverkansgruppen i första hand under september månad. Förlängningen innebär bland annat att vi bevakar alla brevlådor och fortsätter med enkätutskicket var 14:e dag.

I enkätsvaren från förra veckan ser vi att det fortfarande finns viss oro ute i verksamheterna. Därför vill vi uppmärksamma er om att påminna om förhållningsregler för medarbetare som varit utomlands. Du bör testa dig efter resa och stanna hemma i sju dagar. Besök krisinformation för att ta del av mer information, exempelvis om vilka länder Sverige avråder. 

Det är väldigt viktigt att fortsatt följa Region Östergötland och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tänk på att stanna hemma vid minsta symtom och testa dig. Fortsätt också att arbeta med hygienrutiner och skyddsutrustning. Detta gäller självklart brukare och medarbetare. 

Social- och omsorgsdirektören Linda Ljungqvist meddelar också att vi inte kommer genomföra fysiska enhetsråd under 2021. Möten och dialog får därför planeras på annat lämpligt sätt, exempelvis digitalt. 

2021-01-22 Stöd i bemanning

För att underlätta bemanningssituationen under rådande coronapandemi finns ett antal åtgärder och beslut som stöd för er utförare. Läs mer via länken Stöd i bemanning.

2020-12-11 Ramavtal för städning

Med anledning av coronapandemin och den stora belastningen på verksamheterna har kommunen upphandlat ett ramavtal för städning. Syftet med detta är att avlasta personalen genom att ta in städpersonal som utför städning för att avlasta och frigöra resurser för omvårdnad.

2020-11-02 Krisledning för Social- och omsorgsförvaltningen upprättad

Krisledningsorganisation upprätthålls till 2021-03-05, om inte annat beslut fattas.

2020-10-29 Stängning/Anpassning av verksamheter

Region Östergötland har tillsammans med Folkhälsomyndigheten beslutat om striktare allmänna råd för Östergötland. Dessa gäller från och med 2020-10-29 till 2020-12-13. 

Flera kommunala verksamheter stängs ner under denna tid. Inom vård- och omsorgssektorn berörs följande verksamheter:

 • Hagdahls stänger och är endast öppet via sina digitala kanaler och telefon.
 • Händelseriket stänger.
 • Reaktiva har enbart individuella träningar.
 • LSS-fritidsverksamheter stänger.
 • Anhörigcenter stänger för gruppaktiviteter. Individuella och digitala möten kvarstår.
 • Hammarlyck rehab stänger för gruppaktiviteter och bassängaktiviteter.
 • Inga av Leanlinks verksamheter bedriver någon form av gruppverksamhet.
 • Friskis och Svettis gruppverksamhet på avtal med Social- och omsorgsförvaltningen är stängd.

2020-08-31 Krisledning avslutas

Kommundirektör och centralt krisledande chef Paul Håkansson fattade måndag 31 augusti beslut om att avsluta central krisledning och återgå till grundberedskap. Beslutet träder i kraft tisdag 1 september. Det innebär att krisarbetet övergår till linjeverksamheten och vi fortsätter att arbeta på alla sätt vi kan för att minska smittspridningen.

2020-08-18 Helgarbete för biståndsbedömare inom äldreomsorg upphör

Social- och omsorgsförvaltningen utökade 2020-04-10 sina telefontider för aktua insatser för äldre till helger och röda dagar. Då efterfrågan inte är mer omfattande än att ärenden kan hanteras inom ordinarie verksamhet upphör helgbemanningen vecka 34. Akuta insatser för äldre utanför kontorstid hänvisas till Socialjouren.

2020-08-14 Förtydligande kring tillämpning av riktlinje för växelvård förlängs

Linköpings kommun har formulerat ett förtydligande av hur riktlinje avseende växelvård ska tillämpas under coronapandemin. Förtydligandet gäller till och med 2020-12-31

2020-07-29 Alternativ till Svenska kyrkans Mathjälpen och vägledning för biståndsbedömning

Under rådande Covid-19 pandemi har Svenska kyrkan sedan april haft en organisation kallad Mathjälpen som hjälpt till med inköp. Denna tjänst kommer att upphöra från och med 1 september. Vid behov kan personer som behöver hjälp med matinköp få det även efter den 1 september. De får då ansöka om hemtjänst via kommunens äldrelots.

2020-06-29 Åtgärdsplan för hantering av klusterutbrott av Covid-19

Krisledningen har tagit fram en åtgärdsplan för att kunna hantera avgränsade lokala utbrott av Covid-19 smitta, så kallade klusterutbrott.  

2020-06-08 Biståndsbeslut korttidsboende för brukare med Covid-19 - vägledning till biståndsbedömarna

Linköpings kommun har tagit fram en vägledning för biståndsbedömare när det gäller beslut om korttidsplats för personer med konstaterad Covid-19 som gäller under coronapandemin.

2020-05-26 Ställningstagande angående tillfällig hemtjänst

Linköpings kommun har tagit fram en rutin för hur myndighet ska behandla förfrågningar angående tillfällig hemtjänst på annan ort under rådande Corona-pandemi:

2020-04-16 Ny mottagning för personer som behöver skydd på grund av våld i nära relation

Social- och omsorgsförvaltningen öppnar en mottagning för personer som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation. 

Mottagning - Våld i nära relationer

För dig som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation.

Telefon: 013-26 22 50
Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och 13.00-16.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

2020-04-14 Ökad tillgänglighet för ärenden som rör barn, unga och familj

Social- och omsorgsförvaltningen utökar under våren sin tillgänglighet. Mottagningen för barn och unga har ökad bemanning under sin telefontid för att snabbare kunna hantera ärenden som kommer in. Familjerätten utökar vid behov sin telefontid för ärenden som rör vårdnadsfrågor, samarbetssamtal med mera.

2020-03-20 Gemensam krisledning Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink

Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink har sedan 20 mars en gemensam krisledningsstab.  Social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist är beslutsfattande chef för den gemensamma krisledningen. Krisstaben leds av en stabschef. I krisstaben ingår ett antal funktioner utifrån kommunens arbetsform för krisarbete. De olika funktionerna ansvarar för olika delar i krisarbetet. På dessa funktioner alternerar 2-3 personer som innehar respektive funktion vanligtvis en vecka i taget. Kopplat till funktionerna finns olika resursgrupper där medarbetare på förvaltningarna ingår.

Detta ingår i de satsningar i form av statliga medel och medel från äldrenämnden som nu görs inom äldreomsorgen. Läs mer via länken nedan:

Senast uppdaterad den 27 september 2021