Äldreomsorg

Den här informationen vänder sig till dig som har avtal med äldrenämnden och arbetar inom äldreomsorgen - oavsett om det är i kommunal eller privat regi.

Stödresurser för äldreomsorgen

På avtal med Leanlink finns stödresurser för samtliga utförare inom äldreomsorgen när det gäller kultur- och fritidsverksamhet, syn- och hörselnedsättningar samt demensvård.

Kultur och fritid för äldre finns till för dig som bor eller arbetar inom äldreomsorgen. Vi arbetar för att du som äldre ska få en meningsfull dag. Till personal erbjuder vi aktivitet i kultur - och fritidsverksamhet. Vi riktar oss till både kommunal och privat äldreomsorg i Linköping. Verksamheten är kostnadsfri för både kommunala och privata utförare. Läs mer här >>

Lärcenters mål är att utveckla och säkerställa kvalitén inom demensvården. Vi jobbar främst med utförare i Linköping med omnejd men erbjuder även studiebesök, utbildning och handledning för aktörer inom andra kommuner runt om i Sverige. Läs mer här >>

Du som in ditt arbeta möter personer med syn- och/eller hörselskador kan få stöd i ditt arbete. Läs mer här>>

Pågående projekt

Omsorgskontoret har fått i uppdrag att ta fram underlag för hur rätt till önskad sysselsättningsgrad kan införas i Linköpings kommun (Budgetuppdrag 50). I majoritetens samverkansprogram 2015-2018 beskrivs bakgrunden till uppdraget på följande sätt: Rätten till heltid är en central jämställdhetsfråga. Kvinnor är överrepresenterade i omsorgen, har låga löner, jobbar ofta både frivillig och ofrivillig deltid och får därmed låg pension.

Projektet ska prova att erbjuda samtliga anställda rätt till önskad sysselsättningsgrad utifrån begreppet ”attraktiv arbetsgivare”. Projektet ska genomföras på ett sådant sätt att resultatet blir överförbart och kan ligga till grund som modell för ett införande inom samtliga verksamheter i kommunen.

Projektet ska beskriva förutsättningarna för ett införande av ”rätt till önskad sysselsättningsgrad”. Projektet ska även beskriva konsekvenserna av arbetssättet med rätt till önskad sysselsättningsgrad. Detta ska göras utifrån ekonomi-, personal- och brukarperspektiv.

Projektet ska genomföras som ett pilotprojekt på Sandrinoparken. Det är ett vårdboende inom äldreomsorgen där Leanlink är ansvarig utförare. Projektet beräknas pågå 2016-2018.

Linköpings kommun har köpt in och äger tre cyklar som kommer att placeras på tre olika enheter – Åleryds-, Hagalunds- och Stiglötsgatans vårdbostäder. Dessa enheter är utvalda till viss del för att de har möjlighet att förvara cyklarna som är ca 2,35 m långa och ca 1 m breda inomhus under tak men också för att de ligger bra till med sina geografiska lägen. Tanken är att cyklarna ska kunna användas av alla närliggande enheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen, oavsett utförare, i det geografiska området. I konceptet ingår ett digitalt bokningssystem för varje cykel. Kick-off och start i full skala med volontärer som cykelpiloter kommer att ske under våren 2017.

För mer information kontakta Gunilla Carnstam.

Regler och rutiner

Politiska styrdokument är dokument som styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller nämnden. Du hittar en sammanställning av alla styrande dokument via länken nedan.

Lejonfastigheters lokaler

Om ni har lokaler som ägs av Lejonfastigheter kan ni göra enklare felanmälningar via formuläret nedan. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 november 2018