Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorg

Den här informationen vänder sig till dig som har avtal med äldrenämnden och arbetar inom äldreomsorgen - oavsett om det är i kommunal eller privat regi.

Stödresurser för äldreomsorgen

På avtal med Leanlink finns stödresurser för samtliga utförare inom äldreomsorgen när det gäller kultur- och fritidsverksamhet, syn- och hörselnedsättningar samt demensvård.

Kultur och fritid för äldre finns till för dig som bor eller arbetar inom äldreomsorgen. Vi arbetar för att du som äldre ska få en meningsfull dag. Till personal erbjuder vi aktivitet i kultur - och fritidsverksamhet. Vi riktar oss till både kommunal och privat äldreomsorg i Linköping. Verksamheten är kostnadsfri för både kommunala och privata utförare. Läs mer här >>

Demenscenter – utbildning och vägledning, är en samordning av utbildnings- och vägledningsresurser av olika professioner inom demensområdet i Linköpings kommun. Syftet med Demenscenter är att främja utveckling på olika sätt och förbättra demensomsorgens kvalitet utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Läs mer här >>

Du som i din tjänst möter personer med syn- och/eller hörselskador kan få stöd i ditt arbete. Läs mer här>>

Mobila demensteamet riktar sig till personer med svår BPSD (Beteendemässiga - och psykiska symtom vid demenssjukdom) som bor på särskilt boende i Linköpings kommun. Teamet är en resurs för alla utförare. För hjälp från teamet skickas remiss till Minnesmottagningen av ansvarig läkare

Teamet består av undersköterskor från Linköpings kommuns äldreomsorg, sjuksköterska, arbetsterapeut och läkare från Medicinska och Geriatriska akutvårdskliniken US.

Pågående projekt

Äldreomsorgslyftet är en av regeringens satsningar inom vård och omsorg i spåren av covid-19. Lyftet ger förutsättningar till att kompetenshöja äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid till vårdbiträde/undersköterska.

Linköpings Kommun har tilldelats 6,4 miljoner av de statliga medlen och väljer att fördela summan mellan de privata- och den egna utföraren Leanlink. 

I regelverket som framtagits av socialstyrelsen framgår att satsningen gäller för både tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Varje arbetsgivare gör sitt urval av medarbetare och beräknar hur många och i vilken omfattning som verksamheten klarar att skicka på utbildning under hösten 2020. Då det brådskar att få igång medarbetare i studier redan till hösten, uppmanas alla berörda arbetsgivare att, så snart det är möjligt, påbörja arbetet med urval.

Målet är att Linköping ska ge förutsättningar för att kompetenshöja medarbetare genom en så effektiv process som möjligt.

Äldreomsorgslyftet drivs i Linköping som ett projekt via medlemmarna i det lokala Vård och omsorgscollege (VO-C). All information om lyftet samlas och uppdateras därför löpande på VO-C hemsida.

Regler och rutiner

Politiska styrdokument är dokument som styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller nämnden. Du hittar en sammanställning av alla styrande dokument nedan.

Lejonfastigheters lokaler

Om ni har lokaler som ägs av Lejonfastigheter kan ni göra enklare felanmälningar via formuläret nedan. 

Senast uppdaterad den 16 augusti 2021