Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter

Du som arbetar inom en verksamhet som har avtal med Linköpings kommun är välkommen att ta kontakt med Social- och omsorgsförvaltningen vid frågor. Här finns kontaktuppgifter till medarbetare som arbetar med äldreomsorg. Här finns även en förteckning över kontaktpolitiker inom äldreomsorgen.

Linda Collin

Utvecklingsledare, Kvalitet och utveckling, avdelning äldre Social- och omsorgsförvaltningen

Kontaktperson för hemtjänst, servicehus och trygghetsboenden för följande utförare: Attendo, Trygg Omsorg i Linköping

Till e-postformulär för Linda Collin

E-post: linda.collin@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 96

Frida Hjertstedt

Utvecklingsledare, Kvalitet och utveckling, avdelning äldre Social- och omsorgsförvaltningen

Kontaktperson för vårdbostäder och dagverksamhet med begynnelsebokstav A-K, första mottagare för privata utförare av vårdbostäder och dagverksamhet.

Till e-postformulär för Frida Hjertstedt

E-post: Frida.Hjertstedt@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 18

Maria Lindfors

Utvecklingsledare, Kvalitet och utveckling, avdelning äldre Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Maria Lindfors

E-post: maria.lindfors@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Christina Våleman

Utvecklingsledare, Kvalitet och utveckling, avdelning äldre Social- och omsorgsförvaltningen

Kontaktperson för hemtjänst, servicehus och trygghetsboenden för följande utförare: Bräcke Diakoni, Leanlink, Vardaga hemtjänst Linköping.

Till e-postformulär för Christina Våleman

E-post: Christina.Valeman@linkoping.se

Telefon: 013-20 76 25

Anne-Sofie Zettby

Enhetschef Kvalitet och utveckling, avdelning Äldre Social- och omsorgsförvaltningen

Kontaktperson för vårdbostäder och dagverksamhet med begynnelsebokstav L-Ö, första mottagare för Leanlink vårdbostäder och dagverksamhet.

Till e-postformulär för Anne-Sofie Zettby

E-post: Anne-sofie.zettby@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 97

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring eller ta kontakt via e-post.

Till e-postformulär för Äldreombudsman

E-post: aldreombudsman@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 60

Postadress:
Äldreombudsman
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Senast uppdaterad den 1 september 2021