Värdighetsgarantier

Vårdbostäder ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina individuella insatser. Värdighetsgarantier är en trygghet för dig, när du bor i eller söker till vårdbostad. De gäller oavsett om vårdboendet som du bor på drivs av en kommunal eller en privat utförare.

Äldre dam äter mat

 

Vi vill öka ditt självbestämmande och delaktighet i samband med ansökan, utredning och beslut om vårdboende.

Vi vill att du ska ha möjlighet att fortsätta leva utifrån dina vanor, din identitet och din personlighet.

I samband med att du flyttar till vårdboende får du en kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för att lära känna dig, dina behov och önskemål.

När du flyttar in ska du och din kontaktperson ha ett personligt samtal. Då går ni igenom vilka hjälpinsatser du behöver och hur du vill att de ska utföras. Om du önskar kan närstående eller god man vara med.

Det som du och din kontaktman har kommit fram till i välkomstsamtalet ska dokumenteras i en så kallad genomförandeplan. Det kommer att ligga till grund för hur din vård och omsorg utförs.

Genomförandeplanen ska uppdateras när dina behov och önskemål förändras, dock minst en gång per år.

Vårdbostäder ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina individuella insatser.

Personalen på vårdbostaden ska utföra din vård och omsorg utifrån det som dokumenterats i din genomförandeplan. Där ska det tydligt framgå vad som är viktigt för att du ska trivas, känna dig trygg och kunna fortsätta leva som du är van vid. Du ska veta vem som hjälper dig. All personal ska bära namnbricka väl synligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 januari 2020