Hoppa till huvudinnehåll

CARES

CARES, Remote Healthcare for Silver Europa, är ett utvecklingsprojekt finansierat av Interreg Europe där FoU Centrum är en av åtta europeiska regionala partners. Projektet startade i december 2022 och pågår till maj 2027.

Mål och syfte

Projektet utgår från den demografiska utmaningen och behovet av omställning som behövs för att möta utmaningen. Fokus för projektet är området äldreomsorg med nära koppling till Nära vård omställningen. Målet med projektet är att förbättra övergripande mellankommunala styrprocesser/strategier i Östergötland. Det handlar om att förbättra och utveckla det regionala arbetet både genom olika ekonomiska och skriftliga överenskommelser. Projektet har tre mål:

  1. öka tillgängligheten för digitala stödinsatser för Europas befolkning
  2. sprida innovativa digitala verktyg inom vård och omsorg för att exempelvis minska antal vårddygn på sjukhus
  3. öka kommunens och Regionens möjligheter att ge vård och omsorg med hög kvalitet och kompetent personal.

I stort handlar projektet om att öka förmågan hos vård- och omsorgsgivare i Östergötland att ge god och lättillgänglig vård och omsorg med teknikens hjälp. Syftet är också att lära av varandra mellan de europeiska länderna och ta del av alla parters goda exempel för att se om det kan hjälpa till att förbättra arbetet i vår region.

Målgrupp

Projektet kommer främst att involvera beslutsfattare och andra tjänstemän involverade i regionala utvecklingsarbeten på olika sätt.

Metod

Alla parter i projektet kommer att kartlägga hur nuläget ser ut i sina regioner för att därefter identifiera goda exempel som kan spridas i projektet. I projektet ingår även att genomföra studiebesök och workshops i varje deltagande land. Syftet med studiebesöken är att lära av varandra och fundera över vad som kan användas i Östergötland och utvecklingen av arbetet här.

CARES Poster

Senast uppdaterad den 29 maj 2024