Hoppa till huvudinnehåll

Familjelotsen – metodutveckling i samverkan

Familjelotsen är ett samverkansprojekt som syftar till att utveckla metoder för att kunna ge bättre stöd till familjer med sammansatta behov. Under projektet får familjer stöd av familjeombud som arbetar på uppdrag av familjerna och företräder dem.

Målgrupp, mål och arbetsmetod

Målgruppen är familjer som har barn i grundskoleåldern, är aktuella inom socialtjänsten och där en eller flera i familjen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Målet med projektet är att i nära samarbete med familjerna utveckla metoder och förbättra samordningen av kommunens stöd för familjer med sammansatta behov, där en eller flera av familjemedlemmarna har en neuropsykiatrisk diagnos. Under projekttiden ska 15-30 familjer få stöd via den nya funktionen familjeombud och målet är att familjens situation ska ha påverkats positivt inom fyra områden:

  • Vardagssituationen hemma
  • Barnens skolgång
  • Barnens fritid
  • Föräldrarnas sysselsättning                                       

Arbetsmetoden bygger på de behov som framkommit i FoU-projektet Familjer i socialtjänsten. Slutsatsen av Familjer i socialtjänsten var att de familjer som är i störst behov av stöd och har flest insatser, är de som känner sig minst hjälpta. Familjeombudens arbetssätt har utvecklats i samverkan med de familjer som deltar i projektet och modellen nedan illustrerar familjeombudens huvudsakliga arbetsuppgifter där samordning har en central roll.

 

Upplägg och organisation

Projektet pågår från 1 augusti 2014 till 31 juli 2017. Familjelotsen är ett gemensamt projekt mellan fyra nämnder: bildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden. Projektet finansieras genom Linköpings kommuns sociala investeringsfond och syftar till att utveckla metoder för att kunna ge bättre stöd till familjer med sammansatta behov.

Under projektet testas bland annat funktionen familjeombud. De arbetar på familjernas uppdrag och företräder familjen, för att på bästa sätt utforma och samordna insatser så att familjens situation förbättras. Andra viktiga delar i projektet är koordinatorer från varje ingående förvaltning som fungerar som en länk mellan familjeombuden och respektive verksamhet.

Projektets styrgrupp består av presidierna från de ingående nämnderna samt förvaltningschefer. I projektets ledningsgrupp arbetas systematiskt med de hinder som projektets familjer påtalar att de stöter på i kommunen. Fou Centrum utvärderar projektet. 

Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad den 29 mars 2017