Hoppa till huvudinnehåll

FoU forum

FoU forum ger anställda inom socialtjänsten möjlighet att mötas och tillsammans med andra reflektera, utbyta erfarenheter och lära nytt.

Mål och syfte

Målet med FoU forum är att, utifrån aktuell forskning, bidra till kunskaps- och kompetensutveckling hos medarbetare inom socialtjänsten. Vi vill stärka sambandet mellan teori och det praktiska arbetet inom socialtjänsten.

Syftet kan också konkretiseras på följande sätt:

  1. Medarbetare ska få möjlighet att lära och dela med sig av kunskap inom sitt yrke.
  2. Medarbetare ska få möjlighet att träffa andra och diskutera yrkeserfarenheter.
  3. Kommuner ska få möjlighet att samarbeta och stödja varandra gällande kunskaps- och kompetensutvecklingsaktiviteter.
  4. Kommuner ska kunna bidra med egna goda exempel och sprida dem till andra kommuner.
  5. Forumet erbjuder relevanta lärandeaktiviteter och utgår från kommungemensamma dilemman.
  6. De läraktiviteter som erbjuds har tydlig koppling till aktuell forskning.
  7. Utbildningsinsatser från FoU kan organiseras i FoU forum.

Målgrupp

FoU forum är ett verktyg för medlemskommunerna i FoU Centrum. Anställda inom myndighetsutövning och på utförarsidan inom socialtjänsten ges möjlighet att delta.

Metod

Forumet erbjuds både digitalt och fysiskt för att vara lättillgängligt för alla. Aktiviteterna och innehållet varvar mellan teori och praktik. Vi tar också emot önskemål på aktiviteter.

Senast uppdaterad den 18 september 2023