Hoppa till huvudinnehåll

Parenting young children (PYC)

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrastödsprogram som används hemma hos föräldrar som behöver konkret, individuellt stöd. Föräldrastödsprogrammet förvaltas gemensamt av fyra FoU enheter i Sverige där FoU Centrum är en av parterna.

Mål och syfte

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer. Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Men modellen har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

Målgrupp

Yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter kan använda PYC. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd. Programmet har huvudsakligen använts av familjebehandlare, hemterapeuter, familjepedagoger med flera, det vill säga yrkesverksamma som har ett uppdrag att ge föräldrastödjande instanser.

Metod

Ubildning, metodstöd och handledning på hemsidan för mer information om utbildningar:

PYC.se

Kontaktperson

Anna Nylén

Senast uppdaterad den 15 mars 2023