Hoppa till huvudinnehåll

Promoting Integration of Young Migrants

Forsknings och utvecklingscentrum (FoU) drev projektet PRIME under hösten 2017-hösten 2019 tillsammans med den lettiske parten Creative ideas. Projektet som finansieras av EU-fonden Interregional central Baltic syftade till att minska social exkludering bland nyanlända unga i åldern 18-24 år.

Mål och syfte

Projektet syftade till att ge ett intensifierat stöd till unga nya svenska kvinnor och män som för att de skulle känna sig mer inkluderade i det svenska samhället.

Målgrupp

Unga nyanlända flyktingar och invandrade unga kvinnor och män i åldern 18-30 år som gick på språkintroduktion, gymnasieskolan eller på svenska för invandrare (SFI).

Metod

Stödet tog formen av ett ”träningsprogram”, vilket inkluderade en individuell plan gjord tillsammans med en ”case manager”, tilldelandet av en personlig mentor och en möjlighet att prova på- aktiviteter inom föreningslivet eller ”hälsa på” på arbetsplatser själv, tillsammans med en annan deltagare eller med din mentor.

Vidare tillhandahölls gemensamma träffar för samtliga deltagare och mentorer regelbundet (minst en gång per månad) för att underlätta umgänget mentor och deltagare emellan, vilket var ett mycket uppskattat tilltag.

Träningsprogrammet pågick under ca ett halvår för ca 15 deltagare åt gången och löpte mellan maj- september och från oktober-februari 2018/2019.

EU_BlaGul_1000x200.png

Senast uppdaterad den 23 mars 2023