Hoppa till huvudinnehåll

PYCIPEDIA

Pycipedia är ett utvecklingsprojekt som drivs gemensam av FoU Centrum, Kompetenscentrum för föräldrar med kognitiva svårigheter och IT-universitetet i Köpenhamn under åren 2018-2023.

Mål och syfte

Utveckla en digital samarbetsplattform där kan skapa och använda varandras
stödmaterial oavsett vilken kommun man tillhör och testa det.

Målgrupp

Medarbetare utbildade i föräldradstödsprogrammet Parenting Young Children, PYC och Individuellt anpassat vuxenstöd, IAVS kan få tillgång till samarbetsplattformen Pycipedia.

Metod

På Pycipedia kan medarbetare skapa och dela stödmaterial med varandra oavsett kommuntillhörighet. På plattformen finns också ett forum för utbyte och kontakt med varandra. Det stödmaterial som skapas på sidan går också att dela digitalt med de familjer, eller de personer de professionella möter i sitt vardagliga arbete.

Senast uppdaterad den 23 maj 2024