Hoppa till huvudinnehåll

RETHINK - ett metod- och innovationsprojekt

FoU-projektet Rethink finansierades av EU-fonden interregional central baltic och pågick mellan åren 2019-2021. Projektet som bedrevs tillsammans med den lettiska organisationen Zemgale planning office, gick ut på att stötta unga vuxna med psykisk ohälsa.

Mål och syfte

Att på olika sätt stötta dessa unga vuxna till empowerment så att de upplevde sig mer inkluderade i samhället genom att skapa ett ”träningsprogram”/utveckla en individanpassad kompletterande insats (i förhållande till befintliga) som såg till en persons sammantagna situation och gav stöd utifrån ett helhetstänk.

Målgrupp

Cirka 40 unga vuxna i åldern 18-30 år, varav 20 i Sverige och 20 i Lettland, med en historia av psykisk ohälsa som riskerar social exkludering på grund av avsaknad av varaktig sysselsättning i form av studier eller arbete.

Metod

Framtagande och genomförande av ett träningsprogram för målgruppen innehållande case-management och gruppträffar för att stärka det sociala nätverket och träning i sociala färdigheter samt för att skapa meningsfull sysselsättning.

Målgruppen fick också varsin mentor att interagera med. För att mentorerna skulle få en bra grund att stå i utvecklades ett mentorprogram i båda länderna, deras form tog sig olika uttryck beroende på behov och önskemål hos mentorerna, men båda var digitala på grund av pandemin.

EU_BlaGul_1000x200.png

Senast uppdaterad den 23 mars 2023