Hoppa till huvudinnehåll

Mättjänster

Geodataenheten utför mätning av vägar, byggnader och markförhållanden. Nedan ser du exempel på olika mätuppdrag som du kan få hjälp med.

Hur beställer jag en husutsättning eller annat uppdrag?

Du kan vända dig till Kontakt Linköping som förmedlar din fråga till Geodataenheten som sedan återkopplar ett svar till dig.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Husutstakningar

När bygglov har beviljats för en byggnad ska dess läge stakas ut på den aktuella fastigheten. På det sättet säkerställs det att byggnaden uppförs på den plats som anges i bygglovet.

Gränsutvisning

En gränsutvisning kan vara till din hjälp när du vill förtydliga var gränsen går när du till exempel ska uppföra en ny byggnad eller sätta upp nytt staket. En gränsutvisning är en tillfällig markering av en befintlig fastighetsgräns som kan göras när det inte råder någon oklarhet i vart gränsen går. Om det råder oenighet om var gränsen går krävs det en fastighetsbestämning (se information om lantmäteriförrättning).

Markhöjder

Om du har en fråga angående markhöjder på en fastighet eller har behov av inmätta markhöjder inför nybyggnation, kan du ta kontakt med Kontakt Linköping som hjälper dig att förmedla din fråga till Geodataenheten som återkopplar ett svar till dig.

Lantmäteriärenden

Vi utför all mätning som kan behövas i samband med ett lantmäteriärende såsom gränsutvisning, gränsmarkering och mätning för upprättande av förrättningskarta.

Projekteringsmätning

Vid projektering av ett exploateringsområde så krävs i många fall en detaljerad kartbild som är noggrann i såväl plan och höjd. Denna typ av uppdrag utför vi på beställning enligt gällande taxa.

Drönarflygning

Vi kan genomföra drönarflygningar för att skapa nya ortofoton, 3d-modeller, bilder och filmer efter önskemål.

Övrig mätning

Vi utför även den mätning som krävs för att hålla Linköpings kommuns karta uppdaterad och andra typer av uppdrag, såsom nybyggnadskartor och grundkartor.

Senast uppdaterad den 18 mars 2024