Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelskollen

Ta del av resultaten från livsmedelskontrollen i Linköpings kommun.

Här kan du se resultaten från livsmedelskontroller i Linköpings kommun. Resultaten publiceras 10 dagar efter genomförd kontroll så verksamhetsutövaren ska ha möjlighet att lämna synpunkter innan resultatet publiceras.

Sök verksamhet

Verksamhet

Bedömning

1175 verksamheter matchar dina val

Ingen eller mindre avvikelse

Vid kontrollen konstaterades inga eller bara några få, mindre avvikelser inom de områden som kontrollerades. Avvikelserna bedömdes inte som allvarliga men följs upp vid nästa ordinarie kontroll.

Uppföljande kontroll krävs

Vid kontrollen konstaterades avvikelser som kräver en extra uppföljande kontroll. Att en verksamhet har avvikelser som kräver extra uppföljande besök innebär inte att det är farligt att äta eller handla där.

Ingen kontroll utförd

Verksamheten är ny eller har inte fått kontroll efter. Alla verksamheter kontrolleras inte varje år. Små verksamheter och de med låga risker inom livsmedelssäkerhet kontrolleras vartannat eller vart tredje år.

Senast uppdaterad den 24 juni 2021