Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Backgårdsgatan 33

Välkommen till förskolan Backgårdsgatan 33. Vi är en förskola mitt i Vikingstad. Förskolan består av fyra avdelning som heter Ior, Nalle Puh, Tiger och Nasse.

Förskolan Backgårdsgatan 33

Förskolan Backgårdsgatan 33. Foto: Lejonfastigheter

Förskolan ligger i ett villaområde och har välanpassade lokaler för yngre barn samt tillgång till en härliga utemiljö. Här får barnen rika möjligheter till lärande, utveckling och utforskande. 

Stimulerande lärmiljöer

Vi lägger stor vikt vid våra lärmiljöer som ska stimulera barns fantasi, skapande och det sociala samspelet. Pedagogisk dokumentation är en del i vårt arbete för att synliggöra processer i förskolans verksamhet tillsammans med barnen. 

Språk, nyfikenhet och kommunikation

Förskolan lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera och inför den skriftspråkliga världen. 

Vår målsättning är att ge barnen trygghet och glädje att utveckla sin förmåga, att visa respekt och empati och att stimulera barns lek och utveckling inom alla områden. Det vill vi förverkliga genom att:

  • Stimulera barns utveckling genom lek och skapande verksamhet
  • Sätta barnens önskemål i centrum
  • Vara ute mycket

Studiedagar på Backgårdsgatan 33

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Onsdag 31 januari, 2024
  • Tisdag 21 maj, 2024

Hösten 2024

  • Tisdag 10 september, 2024
  • Fredag 22 november, 2024

Våren 2025

  • Tisdag 28 januari, 2025
  • Torsdag 22 maj, 2025

Föräldraforum på förskolan

Backgårdsgatans förskola ingår i området Valkebo förskolor. Här har vi ett föräldraforum som träffas fyra gånger om året.

Vårt föräldraforum ska fungera som en länk mellan föräldrar, förskolan och förskolechefen, där frågor från både föräldrarna och förskolan ska kunna diskuteras. På föräldraforumet behandlas sådana frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för barn och vårdnadshavare.

Mat i förskolan

Förskolan har en egen kokerska som tillagar barnvänlig mat med ekologiska råvaror.

Senast uppdaterad den 27 mars 2024