Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Banérgatan 21

Välkommen till förskolan Banérgatan 21. Vi har en stor och rymlig utemiljö där barnen kan utveckla sin motorik, fantasi, nyfikenhet och lek och lärande. Vi har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. I vår verksamhet har vi även omsorg på kvällar, nätter och helger.

Lekplats och ett rött hus i bakgrunden.

Förskolan Banérgatan 21. Foto: Linköpings kommun.

Stimulerande lärmiljöer

I innemiljön har vi skapat lärmiljöer som tar tillvara på barnens intressen samt för att lära och erövra nya kunskaper och erfarenheter. Vi utmanar barnen med planerade teman och med utgångspunkt från Läroplanen Lpfö 18 och barnens intresse.

Språk och kulturell mångfald

Vi arbetar med språk och kulturell mångfald. Inom språk kommer vi att utmana barnen kring ord, ordförståelse, att leka med ord och berättande. Kring kulturell mångfald kommer vi att arbeta med mänskliga rättigheter.

Femårsgrupp

En gång i veckan har vi 5-års grupp tillsammans med en annan förskolas 5-åringar.

Omsorg kvällar, nätter och helger

I vår verksamhet tar vi emot barn som är i behov av tillsyn på kvällar, nätter och helger. Verksamheten för “annan pedagogisk omsorg” bedrivs i samma byggnad som Förskolan Banérgatan 21.

Introduktion

Introduktionen sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov.

Under introduktionen är föräldern aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan, vilket skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn.

Vi kommer finnas bredvid men inte ta över er roll.

Syftet med detta är att inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss som medforskare.

Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa introduktionsansvarig pedagog och de blivande kompisarna och de andra pedagogerna på förskolan.

Dagarna kan innehålla bland annat lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta gör vi tillsammans med barn, pedagoger och er föräldrar.

Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

Studiedagar på Banérgatan 21

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Tisdag 30 januari, 2024
  • Torsdag 23 maj 2024

Hösten 2024

  • Onsdag 11 september, 2024
  • Torsdag 21 november, 2024

Våren 2025

  • Måndag 27 januari, 2025
  • Onsdag 21 maj, 2025

Föräldraforum och dialogmöten på förskolan

Det är viktigt med ett bra samarbete mellan förskolan och vårdandshavarna, därför arbetar vi bland annat med föräldraforum. Vi har två samtal per läsår, introduktionssamtal efter introduktionen och ett utvecklingssamtal per läsår.Vi skickar också ut månadsbrev. I den dagliga kontakten kan man som vårdnadshavare alltid boka in ett samtal om man har frågor eller tankar kring verksamheten.

Dialogmöten

Syftet med dialog drop-in är att erbjuda ett forum där ni som föräldrar/vårdnadshavare ska kunna få ställa frågor om verksamheten och en möjlighet för ledningen att få ta del av era tankar kring specifika frågor som rör verksamheten i stort. Inbjudan skickas ut i god tid inför tillfället.Välkomna på dialog drop-in med biträdande rektor.

Senast uppdaterad den 27 mars 2024