Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Kärrsundsgatan 1

Välkommen till Kärrsundsgatans förskola i Ljungsbro. På förskolan finns barn i åldrarna 1-5 år som är uppdelade i två grupper, Norra- och Södraflygeln.

 

Stimulerande lärmiljöer

Vi använder oss av ett temainriktat arbetssätt som utgår från barnens intresse, nyfikenhet och funderingar. Vi vill att trygghet, glädje, lek, och lärande ska genomsyra vår verksamhet i god samverkan med vårdnadshavare. Vår verksamhet sker dagligen både inom- och utomhus.

Innemiljö

Under 2017 har Kärrsund renoverats och i våra fina lokaler inbjuder både till pedagogiskt arbete och lek. Vi har ett öppet klimat i huset med ett gott samarbete. Ibland organiserar vi vår verksamhet så att alla barn på förskolan träffas i tvärgrupper.

Utemiljö

Vi har en stor gård som inbjuder till olika typer av lek. Vi har en pool som används under sommaren och på vintern används vår egen pulkabacke. Det finns också en grillplats där vi ibland lagar mellanmål eller lunch. Vi ser oss ofta omkring i vår närmiljö med promenader till t.ex. kanalen, skogen eller lekparker. Vi har ett gott samarbete med biblioteket och öppna förskolan. En gång i veckan går vi till Evastigens gymnastiksal.

Pedagoger

Vi arbetar med tema och språkstimulerande aktiviteter utifrån barns intressen och där barnen har stort inflytande över verksamheten.

Studiedagar på förskolan Kärrsundsgatan 1

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Onsdag 31 januari, 2024
  • Tisdag 21 maj, 2024

Hösten 2024

  • Tisdag 10 september, 2024
  • Fredag 22 november, 2024

Våren 2025

  • Tisdag 28 januari, 2025
  • Torsdag 22 maj, 2025

Föräldraforum på förskolan

Forum för samverkan består av föräldrarepresentanter från varje förskola/avdelning, rektor, biträdande rektor samt förste förskollärare från området. Vi träffas två gånger per verksamhetsår. 

Kontakt

Är ni intresserade av att komma på besök, kontakta oss för mer information

Norra flygeln: 013-20 69 63
Mobil: 072-464 70 27

Södra flygeln: 013-20 69 26
Mobil: 072-291 62 28

Senast uppdaterad den 12 juli 2024