Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Kisavägen 17

Välkommen till förskolan Kisavägen 17 i Ulrika. Förskolan ligger i ett skogsrikt område och har tillgång till härliga skogsmiljöer. Här får barnen rika möjligheter till lärande, utveckling och utforskande. Förskolan har ett nära samarbete med såväl Ulrika skola och Ulrika landsbygd. 

Grusväg och lupiner

 

Stimulerande lärmiljöer

Vi som arbetar på förskolan har ett stort engagamang och tillsammans många års erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn.

Vi lägger stor vikt vid våra lärmiljöer som ska stimulera barns fantasi, skapande och det sociala samspelet. Pedagogisk dokumentation är en del i vårt arbete för att synliggöra processer i förskolans verksamhet tillsammans med barnen. Förskolan lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera och inför den skriftspråkliga världen. 

Vår målsättning är att ge barnen trygghet och glädje att utveckla sin förmåga, att visa respekt och empati och att stimulera barns lek och utveckling inom alla områden.

Studiedagar på förskolan Kisavägen 17

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Onsdag 31 januari, 2024
  • Tisdag 21 maj, 2024

Hösten 2024

  • Tisdag 10 september, 2024
  • Fredag 22 november, 2024

Våren 2025

  • Tisdag 28 januari, 2025
  • Torsdag 22 maj, 2025

Maten på förskolan

Barnen får hemlagad mat som tillreds på förskolan.

Senast uppdaterad den 12 juli 2024