Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Mårdtorpsgatan 35

Välkommen till förskolan Paletten. Förskolan ligger i centrum av Ryd, Mårtorpsgatan 35. På Paletten finns två avdelningar.

Paletten, Mårtorpsgatan 35

Att vara barn hos oss

På Ryds förskolor arbetar vi för att alla barn ska få bli sina bästa jag. Vår barn- och kunskapssyn bygger på att barn är kompetenta och att man behöver befinna sig i lustfyllda, kreativa och meningsfulla sammanhang för att lärandet ska bli så långsiktigt som möjligt – ett livslångt lärande.

Vår barnsyn

Vi arbetar aktivt för att ständigt vara så nära barnen som möjligt i deras undersökande och frågor. Vi utgår från barnens styrkor då alla barn har unika kompetenser och unika bidrag till gruppen.
Vi delar oss i mindre grupper under dagen. Varje barn får, på så sätt, lättare att komma till tals, får mera utrymme och ro i leken och i sitt eget utforskande.

Våra arbetsmetoder

Vi arbetar efter Reggio Emilias filosofi där grunden handlar om att erbjuda en demokratisk plats där barn får växa och utforska tillsammans. Miljöerna på förskolan är nogsamt uppbyggda för att skapa en tilltalande miljö, fylld med undersökande och tilltro.

Vi arbetar projekterande vilket innebär att vi tar fokus på barnens tankar och frågor och, i det, fångar och förbinder de olika delarna i lärandet (så som språk, lek, matematik, naturvetenskap och mycket mer).

Kontakt

Biträdande rektor: Karin Karlsson 013-29 49 76

Avdelning Grön

013-26 39 29

Avdelning Blå

013-20 84 45

Postadress: Förskolan Mårdtorpsgatan 35
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskmardtorpsgatan35 https://www.linkoping.se/fskmardtorpsgatan35

Rektor: Charlotta Foucard
Telefon: 013-26 34 90
Rektor biträdande: Karin Karlsson
Telefon: 013-29 49 76

Senast uppdaterad den 15 februari 2024