Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Askhagsvägen 10

Förskolan Askhagsvägen ligger naturskönt i Hjulsbro med närheten till skogen. På förskolan finns två avdelningar, Jasminen och Kaprifolen, båda med barn i åldrarna 1-5 år.

Askhagsvägen 10

 

Stimulerande lärmiljöer

Vår verksamhet kännetecknas av att vi tar barnet på allvar och har deras lärande i centrum. För att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling delar vi in barnen i mindre grupper under dagen. På Askhagsvägen finns erfarna pedagoger med en gemensam syn om det kompetenta barnet.

Digitala verktyg

I de nationella och kommunala styrdokumenten för förskolan står det att barn regelbundet ska få möta, och använda sig utav digitala verktyg. Med hjälp av de digitala verktygen kan barnen tillsammans med pedagogen dokumentera och reflektera över sitt eget lärande. Vi kan även med hjälp av de digitala verktygen skapa spännande lärmiljöer, utveckla inslag i verksamheten och forska i pågående teman.

Studiedagar på Askhagsvägen 10

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Tisdag 30 januari, 2024
  • Torsdag 23 maj 2024

Hösten 2024

  • Onsdag 11 september, 2024
  • Torsdag 21 november, 2024

Våren 2025

  • Måndag 27 januari, 2025
  • Onsdag 21 maj, 2025

Föräldraforum på förskolan

Föräldramöten och föräldraråd är två forum där vi samverkar med vårdnadshavarna.

Varje avdelning har en eller flera föräldrarådsrepresentanter som träffas tillsammans med biträdande rektor fyra gånger /år för att diskutera verksamhetsfrågor.

Vi bjuder också in till föräldramöten två gånger/år där vårdnadshavarna får mer insyn i verksamheten och hur vi arbetar med barnen i förskolan.

Inskolning

Vi har en föräldraaktiv inskolning där vårdnadshavarna är med de första 3 dagarna, därefter sker inskolningen efter varje barns egna förutsättningar och behov.

 

Senast uppdaterad den 26 april 2024