Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Blåeldsbågen 1

Förskolan Blåeldsbågen 1 består av fyra avdelningar och ligger i ett nybyggt område i Sturefors.

Målad idébild på förskolan, framtagen av arkitektbyrån. En ljus träbyggnad i enplan omgiven av gräs och träd.

 

Avdelningar

Förskolan Blåeldsbågen 1 består av fyra avdelningar och ligger i ett nybyggt område i Sturefors. Avdelningarnas namn är:

  • Pysslingen med barn mellan 1-3 år
  • Killivippen med barn mellan 1-3 år
  • Hoppetossa med barn mellan 3-5 år
  • Lejonhjärta med barn mellan 3-4 år

Stimulerande lärmiljöer

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi arbetar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för bland annat språk, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vi delar barnen i mindre grupper i olika aktiviteter för att möjliggöra varje barns enskilda lärande samt varje barns utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors, Bestorp och Brokind är Djur och natur med kopplingar till vårt prioriterade område - språkutveckling "att barnets förmåga att kunna berätta och uttrycka tankar ska öka".

Studiedagar på Förskolan Blåeldsbågen 1

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Tisdag 30 januari, 2024
  • Torsdag 23 maj 2024

Hösten 2024

  • Onsdag 11 september, 2024
  • Torsdag 21 november, 2024

Våren 2025

  • Måndag 27 januari, 2025
  • Onsdag 21 maj, 2025

Föräldraforum på förskolan

Samverkan förskola-hem på förskolan sker bland annat genom föräldramöte, trivselaktiviteter, samt den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.

Samverkan förskola-hem

Samverkan sker genom föräldramöten, utvecklingssamtal, trivselaktiviteter som jul/luciafirande och sommarfest. Samverkan förskola-hem sker också dagligen genom lämning och hämtning, där viktig och värdefull information om barnets tid i förskolan ges.

Infomentor

I den digitala plattformen, Infomentor, får du som vårdnadshavare information från ditt barns förskola, både om utbildning och undervisning. I Infomentor uppdaterar du som vårdnadshavare även ditt barns tillsynstider och anmäler frånvaro.

Maten på förskolan

Förskolan Blåeldsbågen har ett eget tillagningskök med egen kock som följer Linköpings kommuns meny för förskolan med liknande måltider.

Introduktion

Introduktion

Förskolorna i Sturefors-Bestorp-Brokind har en introduktionsperiod på cirka två veckor, då barn och vårdnadshavare vistas tillsammans i förskolan. Vi tycker att det är viktigt att ge barnet en trygg start i förskolan och möta den nya miljön i samspel med vårdnadshavare. I introduktionen får även vårdnadshavare och personal en möjlighet att lära känna varandra och dela information för barnets bästa och skapa en grundtrygghet.

Information inför introduktionen

Information om utbildningen och välkomstbrev skickas hem till vårdnadshavare och barn innan introduktionen. Vid första introduktionsdagen informerar personalen om utbildningens innehåll och aktiviteter. Förskolornas öppettider i området är klockan 06.00-18.00.

Öppen kommunikation och trygghet

Vi arbetar för en förtroendefull och öppen kommunikation så att vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga, med en bra start i förskoleutbildningen.

Introduktionen är en viktig del av utbildningen för barnets trygghet och anknytning. Det är viktigt att du som vårdnadshavare finns tillgänglig när barnet börjar att lämnas på förskolan. En tid efter introduktionen följer personalen upp den första tiden i förskolan med ett uppföljningssamtal tillsammans med vårdnadshavare för utbyte av viktig information.

Barnets lärande

De barn som kommer till förskolan är redan igång med sitt lärande och har olika mål för sin utveckling. Utbildningen och undervisningen i förskolan utgår från vår läroplan för förskolan, Lpfö 18. Den mest intensiva inlärningsperioden äger rum under just förskoleåldern. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Barnomsorg när du inte arbetar eller studerar

Barnomsorg erbjuds även barn 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorg erbjuds i form av förskola 4 timmar per dag, måndag till fredag. Syftet är att ge barnet möjlighet att för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet.

I område Sturefors, Bestorp och Brokind är tiden förlagd klockan 08:00-12:00 och lunch ingår. 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna. Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Avdelning Pysslingen 1-2 år

070-230 59 16

Avdelning Hoppetossa 3-4 år

070-236 69 18

Avdelning Killevippen 1-2 år

070-232 85 63

Avdelning Lejonhjärta 2-4 år

070-231 89 96

Rektor

Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande rektor

Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande rektor

Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Biträdande rektor

Glenn Löfström 013-20 75 62

Administrativ assistent

Maria Malmén 013-29 47 77

Bemanningsadministratör

Amanda Segerberg 013-20 51 90

Specialpedagog

Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare

Micael Sandell 013-29 40 71

Postadress: Förskolan Blåeldsbågen 1
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskblaeldsbagen1 https://www.linkoping.se/fskblaeldsbagen1

Rektor: Marie Sturehed
Telefon:013-20 55 02

Biträdande rektor: Glenn Löfström
Telefon: 013-20 75 62

Senast uppdaterad den 17 maj 2024