Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Brandliljegatan 2

Förskolan Brandliljegatan 2 har fem avdelningar och ligger i Harvestad.

Förskolans röda tvåvåningsbyggnad med namnet på väggen och en grön gräsremsa framför.

 

Här arbetar vi för en välkomnande och hållbar utbildning gällande omsorg, utveckling och lärande för alla under hela dagen.

Vargen

Telefon 013-29 41 19

Älgen 

Telefon 013-29 41 24

Björnen

Telefon 013-29 41 17

Skunken 

Telefon 013-29 42 13

Ekorren

Telefon 013-29 41 87 

Köket

Telefon 013-29 41 15

Studiedagar på Förskolan Brandliljegatan 2

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Tisdag 30 januari, 2024
  • Torsdag 23 maj 2024

Hösten 2024

  • Onsdag 11 september, 2024
  • Torsdag 21 november, 2024

Våren 2025

  • Måndag 27 januari, 2025
  • Onsdag 21 maj, 2025

Föräldraforum på förskolan

I förskolans läroplan finns nedanstående citat:
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmet (Lpfö-18, 2.4 Förskola och hem).

En del i det arbetet är att skapa forum och möjlighet för att mötas och diskutera aktuella frågor tillsammans. I område Harvestad, Ekholmen och Blästads förskolor har vi föräldramöte, utvecklingssamtal och samverkansråd som gemensamma forum.

Samverkansråd

Varje förskola har en eller flera föräldrarådsrepresentanter som träffas tillsammans med rektor, biträdande rektorer och personal för att lyfta områdesgemensamma frågor.

Föräldramöte

För alla vårdnadshavare på respektive förskola med innehåll som är aktuellt på den enskilda förskolan.

Senast uppdaterad den 17 maj 2024