Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Bronsåldersgatan 50

Välkommen till förskolan Bronsåldersgatan 50 som är belägen Vidingsjö. Förskolan har två avdelningar och vi arbetar med åldershomogena grupper.

Stimulerande lärmiljöer

Förskolan hämtar sin inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. Vi ser barnet som kompetent vilket innebär att alla barn har olika kompetenser, kunskaper och färdigheter samt olika intressen och behov.

Varje individ berikar gruppen där barn och pedagoger lär tillsammans i ett utforskande arbetssätt. Här värdesätts olikheter som bidrar till att alla får känna sig kompetenta. Det gör förskolan till en demokratisk mötesplats.

Studiedagar på Förskolan Bronsåldersgatan 50

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Tisdag 30 januari, 2024
  • Torsdag 23 maj 2024

Hösten 2024

  • Onsdag 11 september, 2024
  • Torsdag 21 november, 2024

Våren 2025

  • Måndag 27 januari, 2025
  • Onsdag 21 maj, 2025

Föräldraforum på förskolan

Samverkansråd, möten för vårdnadshavare och utvecklingssamtal är tre former för samverkan mellan förskola och vårdnadshavare.

Samverkansråd

Varje förskola har en eller flera representanter från vårdnadshavare som träffas tillsammans med rektor, biträdande rektor och pedagoger två gånger per år för att diskutera verksamhetsfrågor.

Möten för vårdnadshavare

Vi bjuder in till möten två gånger per år där ni får mer insyn i verksamheten och hur vi arbetar med era barn.

Utvecklingssamtal

Varje år erbjuds vårdnadshavare utvecklingssamtal kring sitt barn. Detta är ett tillfälle för vårdnadshavare att ta del av sitt barns utveckling och lärande.

Introduktion

Förskolan tillämpar en föräldraaktiv introduktion. Detta innebär att du som förälder är med en stor del av dagen den första tiden då ditt barn är på introduktion.

Du som förälder deltar i alla aktiviteter och rutiner. Detta syftar till att barnet ska få uppleva nya saker tillsammans med en person de har anknytning till, det gör att barnen känner sig trygga. Det ger också er föräldrar en helhetsbild av förskolans verksamhet.

Introduktionen är alltid individuell och anpassad efter barnets behov och hur lång tid den tar varierar. Är ditt barn inte sedan tidigare van vid förskolan brukar vi räkna med att det tar ca 2 veckor att skola in.

Uppföljningssamtal

Ett par veckor efter introduktionen erbjuder vi ett uppföljningssamtal där vi tillsammans pratar om introduktionen.

Senast uppdaterad den 11 juli 2024