Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Läroplan och kursplan

Från och med läsåret 2011/2012 har grundskolan en samlad läroplan. Läroplanen består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

Likabehandlingsplan

Vi vill med denna plan visa vårt avståndstagande från alla tendenser till trakasserier och kränkande behandling.

I planen anges hur områdets verksamheter arbetar för att stärka arbete som främjar barns och elevers olika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande särbehandling.

Vi vill att alla barn/elever ska känna sig trygga och bli bemötta med respekt.

Rektor är ansvarig för arbetet mot trakasserier och annan kränkande behandling.

Planen gäller för Malmslättsskolan Kärna, Förskoleklass, åk 1-6, fritidshem samt Öppen fritids.

Senast uppdaterad den 13 april 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: