Hoppa till huvudinnehåll

Rastaktiviteter

Rastaktivitet

Rastaktiviteter på Malmslättsskolan Kärna

Från och med höstterminen 2014 erbjuder vi på Kärna skola rastaktiviteter på förmiddagsrasten samt på lunchrasten. Rastaktiviteterna är frivilliga. Målet med verksamheten är att förebygga konflikter och kränkningar, öka elevernas sociala förmåga, öka den fysiska aktiviteten och att skapa en attraktiv skolgård. Pedagogerna erbjuder ett varierat utbud av fysiska och skapande aktiviteter. För det fina arbete de gör, erhöll de kommunens Lejonpris 2016!

Hoppas på en kul & trevlig tid tillsammans! 
Karin och Sleman. 

Senast uppdaterad den 24 mars 2022