Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Kärna skola har sedan våren 2016 ett fokusbibliotek och både 2019 och 2020 blev vi utnämnda till att ha ett Skolbibliotek i världsklass! Vår vision är att göra biblioteket till en naturlig plats för kunskaps- och informationssökning.

Trappa på skolbibliotek

 

Fokusbibliotekarien är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • Vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • Verka läsfrämjande
  • Utveckla informationskompetensen på skolan
  • Öka förmågan till ett källkritiskt förhållningssätt hos både elever och personal
  • Främja språkutveckling hos alla elever

Här hittar du:

  • Skönlitteratur 
  • Faktaböcker
  • Lättlästa böcker
  • Talböcker
  • Utställningar

Öppettider

Biblioteket är öppet alla skoldagar och självklart är även du som förälder välkommen att besöka oss tillsammans med ditt barn.

Måndag - fredag klockan: 08:30 - 15:30

Bibliotekspedagog och biblioteksråd

På skolan finns ett Biblioteksråd. Rådet består av en elev från varje klass i årskurs 1-6. Biblioteksrådets uppgifter är att planera olika aktiviteter kring läsning och att marknadsföra biblioteket på skolan.

Bibliotekarie och bibliotekspedagog (Pedagog med tid avsatt för arbete i biblioteket) samverkar med personal och elever för att få en biblioteksverksamhet som är integrerad i undervisningen. I biblioteksrådet har eleverna möjlighet att påverka verksamheten och arrangera aktiviteter för skolans elever.

Leta böcker

Alla elever på skolan har ett eget lånekort och böckerna kan lånas både för läsning i skolan och hemma. Elever i behov av extra stöd i sin läsning, till exempel med hjälp av talböcker och lättläst litteratur, kan få hjälp med detta.

Här hittar du ingången till skolans bibliotekskatalog.

Senast uppdaterad den 21 juni 2022