Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek i världsklass!

Malmslättskolan Kärna har sedan våren 2016 ett fokusbibliotek och 2019 blev vi utnämnda till Skolbibliotek i världsklass! Vår vision är att göra biblioteket till en naturlig plats för kunskaps- och informationssökning.

 

Fokusbibliotekarien är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • Vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • Verka läsfrämjande
  • Utveckla informationskompetensen på skolan
  • Öka förmågan till ett källkritiskt förhållningssätt hos både elever och personal
  • Främja språkutveckling hos alla elever

Här hittar du:

  • Skönlitteratur 
  • Faktaböcker
  • Lättlästa böcker
  • Talböcker
  • Utställningar

Öppettider

Biblioteket är öppet alla skoldagar och självklart är även du som förälder välkommen att besöka oss tillsammans med ditt barn.

Måndag - fredag kl. 8:30 - 15:30

Följ bibliotekets verksamhet på instagramkontot: karna_skolbibliotek

Vid frågor, välkommen att kontakta bibliotekarien: Andreas Rocklöv

E-post: andreas.rocklov@linkoping.se

Bibliotekspedagog och biblioteksråd

På skolan finns ett Biblioteksråd. Rådet består av en elev från varje klass i år.1-6. Biblioteksrådets uppgifter är att planera olika aktiviteter kring läsning och att marknadsföra biblioteket på skolan.

I biblioteket jobbar Andreas Rocklöv, fokusbibliotekarie och Marie Veenhuizen och Lotta Hult bibliotekspedagoger.

Bibliotekarie och bibliotekspedagoger (Pedagog med tid avsatt för arbete i biblioteket) samverkar med personal och elever för att få en biblioteksverksamhet som är integrerad i undervisningen. I biblioteksrådet har eleverna möjlighet att påverka verksamheten och arrangera aktiviteter för skolans elever.

Leta böcker

Alla elever på skolan har ett eget lånekort och böckerna kan lånas både för läsning i skolan och hemma. Elever i behov av extra stöd i sin läsning, till exempel med hjälp av talböcker och lättläst litteratur, kan få hjälp med detta.

Här hittar du ingången till skolans bibliotekskatalog.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 mars 2020