Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Skolhälsovården i kommunens skolor är till för alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. All verksamhet är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan träffar alla elever, vilket gör det möjligt att tidigt fånga upp eventuella problem så att tidiga stödåtgärder kan sättas in. Därutöver ger skolsköterskan dagligen råd, hjälp och stöd till många elever på ”sin” skolas öppna mottagning. Skolläkaren har regelbunden mottagning på skolorna. Skolsköterskorna genomför också vaccinationer och hälsosamtal med alla elever.

Samarbete med annan sjukvård

Skolhälsovården har ett nära samarbete med annan sjukvård och remitterar vidare när behov finns. Skolhälsovården arbetar också aktivt med att anpassa skolmiljön till barn/elever med kroniska sjukdomar och/eller funktionshinder. Inom skolhälsovården finns även dietist- och ortopedmottagning.

På Malmslättsskolan Kärna arbetar vår kurator, skolsköterska, skolpsykolog, logoped, specialpedagog/koordinator och ledning tillsammans kring elevernas hälsa. Följ länken nedanför för gemensam information om hur elevhälsan fungerar i kommunen.

Skolsköterska

Jenny Eriksson

Telefon: 013-20 65 27

Kurator

Odelia Magnusson

Telefon: 013-20 53 65

Psykolog

Jörgen Öberg

Logoped

Joline Björkegren

Telefon: 013-26 39 81

Specialpedagogisk koordinator

Anette Anderson Fornander

Telefon: 013-20 72 29

Senast uppdaterad den 7 april 2021