Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd

Alla elever har olika behov. Ibland innebär det att en elev behöver särskilt stöd i någon form. Det allra vanligaste är att eleven får det stödet på sin skola. Har du frågor kring detta kan du i första hand vända dig till skolans specialpedagogiska koordinator Anette Anderson Fornander på telefon 013-20 72 29.

Svenska som andraspråk är ett särskilt ämne i grundskolan och gymnasieskolan för elever som har ett annat modersmål än svenska.

Målet är att eleverna skall kunna använda det svenska språket på samma sätt som de elever som har svenska som modersmål. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor.

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Skolan ger genom ämnet svenska som andraspråk eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer.

 

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas för en elev. Svenska som andraspråk ska anordnas för

  1. Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
  2. Elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och
  3. Invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna.

Elever i grundskolan kan inte läsa både svenska och svenska som andraspråk.

Elever i grundskolan som läser svenska som andraspråk har möjlighet att även välja detta som språkval i årskurs 6-9.

Senast uppdaterad den 24 mars 2022