Hoppa till huvudinnehåll

Öppen fritidsverksamhet

Från 1 juli 2020 erbjuds inte längre öppen fritidsverksamhet för barn 10-13 år på skolan.
De kommer istället att bli en del av skolans ordinarie fritidshemsverksamhet.

Elever i år 4 och 5 som redan har en plats i öppen fritidsverksamhet, och vill fortsätta även under nästa läsår, behöver inte lämna in en ny ansökan. Elever i år 3 behöver däremot lämna in en ny ansökan om fritidshemsplats, om man vill fortsätta på skolans fritidshem.

Öppen fritidsverksamhet kommer även efter 1 juli 2020 att erbjudas i några bostadsområden, i annan regi än kommunal, till exempel föreningar. De hittar du under "Hitta och jämför öppen fritidsverksamhet" under Förskola & utbildning

Senast uppdaterad den 17 november 2022