Hoppa till huvudinnehåll

Anders Ljungstedt - skolans grundare

Anders Ljungstedts signatur

Anders Ljungstedt föddes i en fattig familj i Linköping år 1759. Han fick möjlighet att gå i skola trots att det var ovanligt för fattiga barn på den tiden.

Efter gymnasiestudier och en tid vid Uppsala universitet reste han 1784 till Ryssland för att under tio år arbeta som informator (lärare) i förmögna familjer.Tillbaka i Sverige arbetade Anders Ljungstedt på regeringskansliet som tolk och översättare. Arbetet förde honom in i kretsen kring kung Gustav IV Adolf och när kungen behövde tolkhjälp under sin friarresa till Ryssland fick Anders Ljungstedt följa med.

Senare anställdes Linköpingssonen av Svenska ostindiska kompaniet. Han fick en hög tjänst i Kanton och därefter fortsatte han sin affärsverksamhet i den portugisiska kolonin Macau.

Anders Ljungstedts förmögenhet växte och han lät donera en stor summa till en skola för fattiga pojkar i Linköping. 1824 startade skolan i lokaler på Djurgårdsgatan.

Anders Ljungstedt fortsatte sin karriär i bortre Asien och blev bland annat Sveriges första generalkonsul i Kina. Han dog 1835 och ligger begravd på den protestantiska kyrkogården i Macau. På gravstenen står det inristat "lärd och människovän".

1858-1956 låg Ljungstedtska skolan på Kungsgatan, men under 50-talet flyttades utbildningarna till lokaler runt om i staden. 1960-62 byggdes den nuvarande skolan och i mitten på 90-talet genomfördes en omfattande renovering.

Läs mer om Anders Ljungstedt och skolan:

Sandberg, Siv (1974). Ljungstedtska skolan i Linköping: historik 1824 -1974
Hellberg, Harry (1999). Anders Ljungstedt och breven från Kina

Senast uppdaterad den 7 februari 2023