Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Har du frågor som rör din hälsa - ta kontakt med oss på Anders Ljungstedts gymnasiums elevhälsa. Vi har både skolsköterskor och kuratorer på plats på skolan för att ge våra elever en både fysisk och psykiskt hälsosam tillvaro. Läs gärna om hur du kan vara hälsosam och vad du kan göra för att hitta hjälp när du är hemma på länken "Elevhälsan på distans".

Skolsköterskor

Vi som skolsköterskor arbetar förebyggande och hälsofrämjande, både individuellt och i grupp med t.ex. kost, motion, sömn och drogförebyggande. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vi erbjuder ett "Hälsosamtal" för dig som är elev i år 1 där vi tar upp frågor som berör hälsa, samlevnad och sjukdom. Vi arbetar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla elever tillsammans med övrig personal på skolan. Elevhälsan erbjuder också enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.

Välkommen att besöka oss i K-huset om du vill träffa Marianne eller Ewa, eller T-huset om du vill träffa Annika.

För mer information om den medicinska delen av elevhälsan, följ länken nedan.

Kurator

Vi som kuratorer arbetar tillsammans med övrig personal inom skolan. Elever, föräldrar och personal erbjuds yrkesspecifik kompetens i form av samtal, stödkontakter, rådgivning och handledning inom det psykosociala området. Vi ger information om och förmedlar kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället.

Välkommen att besöka oss i Y-huset om du vill träffa Bo eller Marzieh, T-huset om du vill träffa Tarja eller L-huset om du vill träffa Jeanette.

Både skolsköterskor och kuratorer har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till elevhälsopersonal

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Marzieh Eliassy

Kurator (BA, FT)

20 75 87 / 072-539 91 59

Tarja Eriksson

Kurator (HV, IMS, IMA, VF)

20 74 15 / 072-598 47 10

Jeanette Söderström

Kurator (Gysär/4NP)

20 75 82 / 072-203 72 97

Bo Wahlström

Kurator (EE, RXFLY, IN, RL)

20 73 80 / 072-528 93 81

Marianne Betnér

Skolsköterska (EE, RXFLY, IN, RL)

20 72 38 / 072-582 81 04

Ewa Atterfors

Skolsköterska (BA, FT, Gysär/4NP)

20 75 92 / 072-539 92 01

Annika Tordenlid

Skolsköterska (HV, IMS, IMA, VF)

26 27 23 / 072-201 69 23

Senast uppdaterad den 8 september 2020