Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Har du frågor som rör din hälsa - ta kontakt med oss på Anders Ljungstedts gymnasiums elevhälsa. Vi har både skolsköterskor och kuratorer på plats på skolan för att ge våra elever en både fysisk och psykiskt hälsosam tillvaro.

Skolsköterskor

Vi som skolsköterskor arbetar förebyggande och hälsofrämjande, både individuellt och i grupp med t.ex. kost, motion, sömn och drogförebyggande. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vi erbjuder ett "Hälsosamtal" för dig som är elev i år 1 där vi tar upp frågor som berör hälsa, samlevnad och sjukdom. Vi arbetar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla elever tillsammans med övrig personal på skolan. Elevhälsan erbjuder också enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.

Både skolsköterskor och kuratorer har tystnadsplikt.

För mer information om den medicinska delen av elevhälsan, följ länken nedan.

Vi som arbetar som skolsköterskor på skolan är:

Ewa Atterfors
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Fordons- och transportprogrammet (FT) och Gymnasiesärskolan (4NP).

E-post: eva.atterfors@utb.linkoping.se 
Telefon: 013-20 75 92 / 072-539 92 01
Ewa sitter i arbetsrum K118B

Emma Herrlander Törnquist
El- och energiprogrammet (EE), Flygteknikprogrammet (FXFLY), Industritekniska programmet (IN), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

E-post: emma.herrlander-tornquist@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 72 38 / 072-582 81 04
Emma sitter i arbetsrum K118A

Annika Tordenlid
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA) och Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS). 

E-post: annika.tordenlid@utb.linkoping.se
Telefon: 013-26 27 23 / 072-201 69 23
Annika sitter i arbetsrum T255C

Kuratorer

Vi som kuratorer arbetar tillsammans med övrig personal inom skolan. Elever, föräldrar och personal erbjuds yrkesspecifik kompetens i form av samtal, stödkontakter, rådgivning och handledning inom det psykosociala området. Vi ger information om och förmedlar kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället.

Både skolsköterskor och kuratorer har tystnadsplikt.

Vi som arbetar som kuratorer på skolan är:

Marzieh Eliassy
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Fordons- och transportprogrammet (FT).

E-post: marzieh.eliassy@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 87 / 072-539 91 59
Marzieh sitter i arbetsrum S201

Tarja Eriksson
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA), Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

E-post: tarja.eriksson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 87 / 072-539 91 59
Tarja sitter i arbetsrum T255A

Jeanette Söderström
Gymnasiesärskolan (4NP).

E-post: jeanette.soderstrom@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 77 58 / 072-574 36 83
Jeanette sitter i arbetsrum L118B

Bo Wahlström
El- och energiprogrammet (EE), Flygteknikprogrammet (FXFLY), Industritekniska programmet (IN) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL).

E-post: bo.wahlstrom@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 73 80 / 072-528 93 81
Bo sitter i arbetsrum Y113

Senast uppdaterad den 26 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: