Hoppa till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor som rör de val du gör under din gymnasietid eller kring framtida studier och yrke - ta kontakt med oss studie- och yrkesvägledare på Anders Ljungstedts gymnasium. Vi kan ge dig information och vägledning i enskilda samtal och du kommer också att möta oss vid olika klassinformationer.

Under gymnasiet kommer du att ställas inför olika val, exempelvis val av inriktning och kurser men också val av framtida studier eller yrke. Du som känner att du behöver någon att diskutera dina tankar med inför ditt beslut är välkommen att kontakta oss. Vi kan också hjälpa dig med studieplanering utifrån din individuella studieplan för din gymnasietid. Vi arbetar i nära samarbete med din mentor och vi ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagoger, skolsköterskor och kuratorer.

Du är välkommen att ta kontakt med oss genom ett besök, mejl eller genom att ringa. Självklart gäller detta även för dina vårdnadshavare.

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare på skolan är:

Jill Jansson
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA) och Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS).

Telefon: 29 46 17 / 072-242 95 93
Jill sitter i arbetsrum T255B

Anna Rundberg
El- och energiprogrammet (EE), Flygteknikutbildningen (RXFLY), Industritekniska programmet (IN), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF). 

Telefon: 26 33 52 / 070-190 39 32
Anna sitter i arbetsrum Y116

Amanda Fasth
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Fordons- och transportprogrammet (FT)

Telefon: 20 76 04 / 073-066 68 22
Amanda sitter i arbetsrum S203

Senast uppdaterad den 15 augusti 2023