Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor som rör de val du gör under din gymnasietid eller kring framtida studier och yrke - ta kontakt med oss Studie- och yrkesvägledare på Anders Ljungstedts gymnasium. Vi kan ge dig information och vägledning i enskilda samtal och du kommer också att möta oss vid olika klassinformationer.

Under gymnasiet kommer du att ställas inför olika val, exempelvis val av inriktning och kurser men också val av framtida studier eller yrke. Du som känner att du behöver någon att diskutera dina tankar med inför ditt beslut är välkommen att kontakta oss. Vi kan också hjälpa dig med studieplanering utifrån din individuella studieplan för din gymnasietid. Vi arbetar i nära samarbete med din mentor och vi ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagoger, skolsköterskor och kuratorer.

Du är välkommen att ta kontakt med oss genom ett besök, mejl eller genom att ringa. Självklart gäller detta även för dina föräldrar!

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare på skolan är:

Jill Jansson
Individuellt alternativ (IMA) och Språkintroduktion (IMS)
E-post:Jill.Dahlstrom@linkoping.se
Tel: 013-29 46 17 / 072-242 95 93

Jill sitter i arbetsrum T255B

Cajsa-Stina Karlström
El- och energiprogrammet (EE), Flygteknikutbildningen (FLYG) och Industritekniska programmet (IN)
E-post: Cajsa-Stina.Karlstrom@linkoping.se
Tel: 013-20 75 97

Cajsa-Stina sitter i arbetsrum Y116

Emilia Larsson

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 
E-post: Emilia.Larsson@linkoping.se
Tel: 013-20 73 98

Emilia sitter i arbetsrum S203

Ann-Charlotte Sellin
Fordons- och transportprogrammet (FT), Hantverksprogrammet (HV) och Gymnasiesärskolan (4NP)
E-post: Ann-Charlotte.Sellin@linkoping.se
Tel: 013-20 76 04 / 073-066 68 22

Ann-Charlotte sitter i arbetsrum Y115

 

Senast uppdaterad den 22 juni 2020