Sjukanmälan

Elever på Anders Ljungstedts gymnasium som är sjuka eller är frånvarande måste sjukanmäla sig för att inte få ogiltig frånvaro. Du måste göra en ny sjukanmälan varje dag du är frånvarande.

Eleverna på Anders Ljungstedts gymnasium kan sjukanmälas direkt via knapptelefon. Sjukanmälan gör du på telefonnummer 013-26 26 26. Knappa in elevens personnummer.

Sjukanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om du ringer efter kl 12 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag. När frånvaroregistreringen är klar får du en bekräftelse på detta. Lägger du på luren innan dess så kommer anmälan att avbrytas.

Du kan också ringa till röstbrevlådan för sjukanmälan på telefonnummer 013-20 76 00 eller maila sjukanmälan till receptionen: E-post - sjuk- /frånvaroanmälan

OBS! Ovanstående gäller om mentor inte meddelat annat.

Sjuk-/frånvaroanmälan del av dag

Elever som går hem del av dag ska ha ett skriftligt godkännande av mentor eller undervisande lärare. Till detta finns en blankett som du kan hämta i receptionen. Detta gör att elever behöver ha en viss framförhållning exempelvis vid tandläkarbesök eller liknande. Blanketter som lämnas in i Receptionen lämnas i respektive mentors/undervisande lärares fack för kännedom. Blanketten kan lämnas i receptionen men undervisande lärare kan också registrera frånvaro om möjlighet finns.

Senast uppdaterad den 17 november 2016