Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sjukanmälan

Elever på Anders Ljungstedts gymnasium som är sjuka eller är frånvarande måste sjukanmäla sig för att inte få ogiltig frånvaro. Du måste göra en ny sjukanmälan varje dag du är frånvarande.

Elever på Anders Ljungstedts gymnasium kan sjukanmälas direkt via knapptelefon. Sjukanmälan gör du på telefonnummer 013-26 26 26. Knappa in elevens personnummer.

Sjukanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om du ringer efter kl 12 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag. När frånvaroregistreringen är klar får du en bekräftelse på detta. Lägger du på luren innan dess så kommer anmälan att avbrytas.

OBS! Ovanstående gäller om mentor inte meddelat annat.

Sjuk-/frånvaroanmälan del av dag

Elever som går hem del av dag ska ha ett skriftligt godkännande av mentor eller undervisande lärare. Detta gör att elever behöver ha en viss framförhållning exempelvis vid tandläkarbesök eller liknande. 

Sjukanmälan av elev på språkintroduktion eller med tillfälligt personnummer (TF)

Om du ska sjukanmäla en elev på språkintroduktion eller en elev som har ett tillfälligt personnummer ska du göra det via e-post. Läs om hur man gör det här:

Sjuk- och friskanmälan för personal

Personal måste anmäla frånvaro vid sjukdom eller vid vård av sjukt barn (VAB).
Använd formuläret nedan för att anmäla frånvaro. Du ska även omgående anmäla när du är åter i tjänst.
Du kan inte anmäla detta via e-post.

Eventuellt vikariebehov beslutas av rektor.

Senast uppdaterad den 28 september 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: