Sjukanmälan

Elever på Anders Ljungstedts gymnasium som är sjuka eller är frånvarande måste sjukanmäla sig för att inte få ogiltig frånvaro. Du måste göra en ny sjukanmälan varje dag du är frånvarande.

Eleverna på Anders Ljungstedts gymnasium kan sjukanmälas direkt via knapptelefon. Sjukanmälan gör du på telefonnummer 013-26 26 26. Knappa in elevens personnummer.

Sjukanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om du ringer efter kl 12 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag. När frånvaroregistreringen är klar får du en bekräftelse på detta. Lägger du på luren innan dess så kommer anmälan att avbrytas.

OBS! Ovanstående gäller om mentor inte meddelat annat.

Sjuk-/frånvaroanmälan del av dag

Elever som går hem del av dag ska ha ett skriftligt godkännande av mentor eller undervisande lärare. Till detta finns en blankett som du kan hämta i receptionen. Detta gör att elever behöver ha en viss framförhållning exempelvis vid tandläkarbesök eller liknande. Blanketter som lämnas in i Receptionen lämnas i respektive mentors/undervisande lärares fack för kännedom. Blanketten kan lämnas i receptionen men undervisande lärare kan också registrera frånvaro om möjlighet finns.

Sjukanmälan av elev på språkintroduktion eller med tillfälligt personnummer (TF)

Om du ska sjukanmäla en elev på språkintroduktion eller en elev som har ett tillfälligt personnummer ska du göra det via e-post. Läs om hur man gör det här:

Sjuk- och friskanmälan för personal

Personal ska ringa in sin egen sjukanmälan, men även frånvaro vid vård av sjukt barn (VAB). Detta görs alltid till telefonsvarare på 013-20 87 77.

Uppge:

  1. Ditt namn
  2. Ditt fullständiga personnummer (barnets vid VAB)
  3. Din programtillhörighet/enhet
  4. Uppskattad frånvarotid   

Eventuellt vikariebehov beslutas av rektor.

Friskanmälan görs också till 013-20 87 77, och ska ske omgående när arbetstagaren är åter i tjänst.

Senast uppdaterad den 7 januari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.