Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personal och ledning

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Egidius Huitema

Enhetschef

26 39 39

Lilian Johansson

Rektor
HV, IMA, IMY, RH

20 75 86

Mårten Larsson 

Rektor
RXFLY, IN

20 75 39

Linda Tengel

Rektor
BA

20 59 28

Madelene Arvendal Lindborg

Rektor
EE, RL

26 32 96

Helena Djerf

Rektor
FT, GYSÄR (4NP), KOMVUX-SU

20 75 71

Frida Engström

Rektor
IMS, VF

29 48 14

Namn

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Charlotta Johansson

Administratör (Personal- och ekonomiärenden)

29 46 86

Kristina Larsson

Administratör (Ekonomiärenden samt Elevärenden för EE, HV, IMA, RL, Gysär, Särvux, Lärling och Skolskjuts)

20 76 61

Pauline Sadowski

Administratör (Enhetschef samt Personal- och ekonomiärenden)

29 40 48

Tina Åstrand

Administratör (Elevärenden för BA, FT, RXFLY, IMS, IN, VF och YRK, samt indval och prövningar)

20 76 62

Carl Ragnarsson

Schemaläggare

20 75 27 / 070-678 28 90

Mattias Nordling

Schemaläggare

072-574 98 90

Fredrik Kvist

Ekonom

26 38 19 / 070-262 72 02 

Camilla Mathiesen Almström

HR-konsult 26 37 37

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Åsa Ström

Bibliotekarie

076-136 53 21

Elin Lenntoft

Bibliotekarie

076-136 53 21

Ingela Öberg

Biblioteksassistent

076-136 53 21

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Marzieh Eliassy

Kurator (BA, FT)

20 75 87 / 072-539 91 59

Tarja Eriksson

Kurator (HV, IMA, IMS, VF)

20 74 15 / 072-598 47 10

Jeanette Söderström

Kurator (Gysär/4NP)

20 77 58 / 072-574 36 83

Bo Wahlström

Kurator (EE, RXFLY, IN, RL)

20 73 80 / 072-528 93 81

Sofia Evertsson

Psykolog

20 75 47 / 072-584 02 43

Marianne Betnér

Skolsköterska (EE, RXFLY, IN, RL)

20 72 38 / 072-582 81 04

Ewa Atterfors

Skolsköterska (BA, FT, Gysär/4NP)

20 75 92 / 072-539 92 01

Annika Tordenlid

Skolsköterska (HV, IMA, IMS, VF)

26 27 23 / 072-201 69 23

Emma Herrlander Törnqvist

Skolsköterska (EE, RXFLY, IN, RL)

20 72 38 / 072-582 81 04

Helena Gunnarsson

Specialpedagog (BA, FT)

26 27 66
Johan Rydén

Specialpedagog (HV, VF)

26 20 11 / 072-466 78 21

Eva Utter Kieback

Specialpedagog (EE, IN, RL, RXFLY)

26 37 76 / 070-208 98 99 

Åsa Wigzell

Specialpedagog (IMA, IMS, IMS Start)

26 20 02 / 073-030 79 84

Malin Torneby

Speciallärare (Gysär/4NP)

20 75 82 / 072-203 72 97

Cajsa-Stina Karlström

Studie- och yrkesvägledare (EE, RXFLY, IN, RL)

20 75 97

Jill Jansson
Studie- och yrkesvägledare (HV, IMA, IMS, VF) 29 46 17 / 072-242 95 93
Ann-Charlotte Sellin Studie- och yrkesvägledare (BA, FT) 20 76 04 / 073-066 68 22
Fredrik Berg Arbetsmarknadskonsulent 20 58 87
Amanj Baqay Arbetsterapeut 20 59 86 / 073-073 62 88
Emma Minnemyr Arbetsterapeut 20 75 99 / 072-596 79 82
Namn Telefon (013-)
Albinsson, Maria 072-513 27 59
Almberg, Magnus 29 47 58
Althén, Anette 072-749 92 26
Andersson, Fredrik 072-596 79 14
Andersson, Ingela 072-582 87 02
Andersson, Mikaela 072-218 35 85
Angeli, Anna 072-749 92 27
Arkstål, Berit 29 47 51
Arvidsson, Björn 29 48 06
Augustsson, Anders 072-468 08 68
Barati Sedeh, Mahin 072-748 51 47
Baron, Jan 073-096 54 21
Bergqvist-Lönn, Anna 072-468 08 56
Berlin, Magnus 070-270 78 70
Bjerke, Niclas 072-459 07 60
Bjälnes, Britt-Marie 072-582 86 89
Bjälnes, Dag 070-665 81 19
Bjärnlid, Malin 072-582 86 70 (tjl.)
Björk, Tommy 073-093 93 16
Björkegren, Eva 072-582 86 63
Björlingh, Lena 076-133 65 14
Bock, Annica 072-749 92 28
Bock, Berndt 072-749 92 29
Borg, Kristin 072-748 51 57
Borg, Robert 072-748 51 58
Borg, Ted 072-584 83 22
Broman, Anders 072-596 78 86
Broström, Jenny 070-229 44 32
Bärnström, Ann-Sofie 072-748 51 48
Carlsson, Eva 072-749 92 30
Dahl Olvenius, Anna 073-070 12 49
Darai, Zsuzsanna 072-218 38 64
Didriksson, Therese 072-582 86 95
Durne, Anna-Karin 072-749 92 31
El Belbol, Robert 072-598 48 29
Emvall, Fredrik 073-089 57 03
Engberg, Nina 072-582 87 04
Ericson, Britt-Marie 072-582 86 82
Eriksson, Helen 072-582 86 90
Eriksson, Malin 072-214 61 37
Fanni, Jones 072-749 92 32
Flink, Kurt 072-749 92 24
Foborg, Gustav 073-096 54 21 (tjl.)
Forss, Alexandra 072-218 35 15
Forss, Mikael 072-748 51 60
Fredriksson, Daniel 073-676 03 37
Freij, Malin 072-468 09 05
Friberg, Alexander 072-596 79 92
Genfors, Håkan 072-596 79 81
Grönroos, Amanda 076-136 91 34
Göransson, Isabell 072-218 45 59
Göransson, Maths 072-584 83 28
Hagert, Richard 29 47 12 / 072-584 83 12
Haglund, Inger 072-748 51 32
Hedin, Rasmus 072-459 07 64
Holmgren, Jacqueline 072-214 62 03
Holmgren, Thomas 072-500 06 81
Holmgren Wiggur, Anette 072-748 51 33
Hult, Birger 072-584 83 24
Hultqvist, Oscar 29 46 77 / 072-749 92 33
Hydén, Madelaine 072-748 51 41
Håkansson, Christoffer 070-254 76 62
Höök, Lars 072-584 83 25
Ingmarsson, Andreas 072-749 92 37
Isacsson, Johan

072-468 09 34

Islamovic, Azra 072-598 48 27
Jakobsson, Rolf 070-719 28 91
Jaktlund, Emma 20 69 47
Jeahze, Kadhim Kasim 072-749 92 34
Jelecevic Icardi, Michelle 070-468 09 05
Johansson, Erika 26 33 94
Johansson, Per 070-332 28 80
Johansson, Sanna 073-049 22 35
Johansson, Weine 072-582 76 62
Johnsson, Håkan 072-584 83 29
Jonsson, Martin 072-218 45 92
Karlsson, Johan 072-582 76 63
Karlsson, Lisa 072-466 78 46
Karlsson, Mattias 20 75 78
Karlsson, Samuel 073-093 64 96
Katrin, Anders 20 65 35 / 073-076 75 78
Kempe, Anders 070-218 06 32
Kindstrand, Mikael 073-073 43 94
Kindstrand, Niklas 072-527 71 56
Kruger, Anna 072-238 50 28
Larsson, Corina 072-582 86 88
Larsson, Kenneth 072-596 78 50
Leberfinger, Emil 072-748 51 61
Liljegren, Per 072-459 07 27
Liljegren, Tomas 072-584 83 30
Lilliesköld, Henrik 072-240 08 90
Liman, Jenny 073-048 30 31
Lindholm, Carina 073-048 52 49 
Lindroos, Monica 070-691 81 15
Ljunge, Jakob 072-584 83 18
Lundberg, Per 072-596 78 62
Lundgren, Pontus 072-582 76 57
Löwemo, Marie 072-584 83 15
Magnell, Kristoffer 072-749 92 38
Malmkvist, Bengt 072-582 86 71
Maric, Ivan 072-468 08 69
Marklund, Anders 072-582 86 99
Mattsson, Linda 072-749 92 39
Monell, Carina 072-582 76 56
Myrbråten, Sanna 070-242 09 43
Nicander, Peter 072-749 92 41
Nihlzon, Kristoffer 073-049 12 41
Nilsson, Anna 072-582 86 76
Nilsson, Elise 072-528 93 77
Nilsson, Pär 072-596 78 57
Nilsson, Tobias 072-748 51 40
Nordling, Mattias 072-574 98 90
Näsström, Emil 072-582 86 68
Ohlén, Martin 072-528 93 77
Ohlsson, Ove 072-566 82 68
Olanders, Johan 20 76 37 / 072-539 93 94
Olofsson, Lena 072-596 79 59
Olsson, Ola 072-748 51 43
Ottosson-Eng, Inger 29 48 86 / 072-580 09 02
Paananen, Juhani 073-802 15 74
Papadopoulou, Liana 073-065 27 39
Persner, Benny 072-350 61 72
Persson, Sofia 073-044 94 95
Persson Stopar, Marie 29 48 85
Pettersson, Maria 072-582 86 91
Poignant, Margareta 072-748 51 35
Rajicic, Milunka 072-748 51 44
Randevik, Per 073-023 24 28
Rathsack, Cathrine 070-877 72 78
Rinlid, Johan 072-528 95 28
Roos, Christopher 072-240 09 09
Rosqvist, Maria 072-214 62 03
Rydén, Rickard 072-749 92 40
von Satzger, Elisabeth 26 20 23 / 073-052 91 57
Schill, Camilla 072-582 86 67
Selin, Maria 072-748 51 37 (tjl.)
Skill, Tim 072-466 78 55
Steiler, Gunnel 072-748 51 52
Stenmark, Åsa 073-096 54 21
Stolt, Niclas (tjl.)
Stopar, Feliks 20 51 22
Storm, Peter 072-218 47 78
Sundqvist, Margareta 072-748 51 53
Södergren, Jonas 072-584 83 17
Söderqvist, Marie 29 48 82 / 072-580 08 84
Thorvaldsson, Therese 29 48 68
Thörnow, Johan 072-749 92 23
Tjernberg, Tony 072-749 92 23
Tjärnskog, Peter 072-574 37 81
Torneby, Malin 20 75 82 / 072-203 72 97
Torneby, Martin 072-582 86 80
Torstensson, Lars 073-066 05 72
Utter Borgqvist, Jenny 072-596 78 85
Vollertsen, Rikard 072-539 92 45
Vorkapic, Alexandar 072-748 51 56
Wallin, Jessica 072-748 51 38
Westerholm, Per 072-748 51 55
Widell, Fredrika 073-086 76 81
Wikström, Jonny 072 226 70 21
Wilhelmsson, Sören 072-584 83 19
Ydrehed Sjögren, Katarina 072-582 86 94 (tjl.)
Önnegren, Anne-Louise 072-748 51 46

Namn/E-post

Program

Telefon (013-)

Jill Jansson

HV, IMA, IMS, VF

29 46 17 / 072-242 95 93

Cajsa-Stina Karlström EE, RXFLY, IN, RL 20 75 97
Ann-Charlotte Sellin BA, FT 20 76 04 / 073-066 68 22

Namn/E-post

Telefon (013-)

Christian Blume

20 76 76

Håkan Svensson

20 76 03

Lars Lundin

20 71 03

Jonathan Katrin

 

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Svante Nagy

Intendent

20 75 80

Felix Mägi

IT-administratör

20 79 06

Oskar Hansson

IKT-samordnare

20 53 52

Tommy Kihlstedt

Skolvärd

073-046 12 78

Mikael Janse

Skolvärd

072-584 02 51

Jussi Ritapuu

Skolvärd

20 76 64

Catharina Ambelin

Skolvärd
Elevassistent

072-580 08 45

Camilla Jakobsson

Restaurangbiträde

 
Mikael Andersson

Elevassistent

072-582 86 77

Magnus Anund

Elevassistent

072-582 86 81

Joakim Gidlöf

Elevassistent

072-582 86 83

Catharina Larsson

Elevassistent

072-582 86 85

Berra Lind

Elevassistent

072-468 09 03

Christian Linde

Elevassistent

072-528 94 48

Lise-Lott Schröder

Elevassistent

20 53 08

Abdullahi Shukri Ali

Elevassistent

26 26 57

Jessica Ulriksson

Elevassistent

072-582 86 79

Pernilla Alkeskog

Heltidsmentor VF & IMS start

20 73 98 / 072-200 50 15

Monia Bragvad

Heltidsmentor IMA & IMS

072-468 08 54

Frida Kindeland

Heltidsmentor RL & HV

29 49 53 / 073-807 34 54

Anders Petersson

Heltidsmentor EE & IN

20 76 47 / 073-085 15 39
Pettersson, Kent

Heltidsmentor FT

26 29 42 / 073-046 81 42
Åsa Rondahl

Heltidsmentor BA

26 20 04 / 073-031 47 40

Joel Sjöstrand Forsberg

Heltidsmentor RXFLY

26 20 03 / 072-468 09 05

Fredrik Berg

Arbetsmarknadskonsulent

20 58 87

Amanj Baqay

Arbetsterapeut

20 59 86 / 073-073 62 88

Emma Minnemyr

Arbetsterapeut

20 75 99 / 072-596 79 82

Torbjörn Johnsson

Samordnare vux

20 72 94

Anders Ljungstedts Gymnasium

Till e-postformulär för Anders Ljungstedts Gymnasium

E-post: alg@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 (se karta)

Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/alg http://www.linkoping.se/alg

Enhetschef: Egidius Huitema
Telefon: 072-595 75 21

Rektor: Frida Engström
Telefon: 013-29 48 14

Rektor: Helena Djerf
Telefon: 013-207571

Rektor: Lilian Johansson
Telefon: 013-20 75 86

Rektor: Linda Tengel
Telefon: 013-20 59 28

Rektor: Madelene Arvendal Lindborg
Telefon: 013-26 32 96

Rektor: Mårten Larsson
Telefon: 013-20 75 39

Senast uppdaterad den 26 maj 2021