Personal och ledning

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Egidius Huitema

Enhetschef

26 39 39

Lilian Johansson

Rektor
HV, IVAS (IMINDAS)

20 75 86

Mårten Larsson 

Rektor
Flyg, EE, IN

20 75 39

Linda Tengel

Rektor
BA

20 59 28

Åsa Wennergren

Rektor
RL, VF, RH

20 75 74

Madelene Arvendal

Rektor
BF, SI (IMSPR)

26 32 96

Helena Djerf

Rektor
FT, GYSÄR, SÄRVUX

20 75 71

Carl Ragnarsson

Schemaläggare

20 75 27

Namn

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Katarina Andreasson

Administrativ assistent (GYSÄR, HV, IVAS, RH, RL, VF, BF, IMIND, PREP, Second Chance School,och YRK)

20 75 99

Charlotta Johansson

Administrativ assistent (Personal- och ekonomiärenden)

29 46 86

Kristina Larsson

Administrativ assistent (Enhetschef samt personal- och ekonomiärenden)

20 76 61

Tina Åstrand

Administrativ assistent (BA, EE, FT, IN, FLYG och YRK)

20 76 62

Anne Jonsson

Vik. administrativ assistent (Personalärenden) 20 53 21 / 072-574 96 49

Carl Ragnarsson

Schemaläggare

20 75 27

Mattias Nordling

Schemaläggare

072-574 98 90

Olle Johansson

Ekonom

26 38 19

Camilla Mathiesen Almström

HR-konsult 26 37 37

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Jesper Hausel

Bibliotekarie

20 75 84

Oskar Hansson

Bibliotekarie

20 53 52

Ingela Öberg

Biblioteksassistent

20 53 51

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Marzieh Eliassy

Kurator

20 75 87 / 072-539 91 59

Tarja Eriksson

Kurator

20 74 15

Bo Wahlström

Kurator

20 73 80

Sofia Evertsson

Psykolog

20 75 47 / 072-584 02 43

Marianne Betnér

Skolsköterska

20 72 38

Karin Eriksson

Skolsköterska

20 75 92 / 072-539 92 01

Catarina Svensson

Skolsköterska

072-201 69 23

Lisbeth Franzén

Specialpedagog

20 75 69

Helena Gunnarsson

Specialpedagog

26 27 66

Anita Karlsson

Specialpedagog

20 75 82

Matilda Rosander

Specialpedagog

26 37 76

Ylva Söderström

Specialpedagog

20 76 20

Cajsa-Stina Karlström

Studie- och yrkesvägledare

20 75 97

Tanja Myrskog Studie- och yrkesvägledare 20 75 90
Jill Dahlström
Studie- och yrkesvägledare 29 46 17 / 072-242 95 93
Emilia Larsson Studie- och yrkesvägledare 20 73 98
Almberg, Magnus 013-29 47 58
Althén, Anette 072-749 92 26
Andersson, Anne 072-582 86 69
Andersson, Fredrik 072-596 79 14
Andersson, Ingela 072-582 87 02
Andersson, Mikaela 072-218 35 85
Andersson, Sven-Inge 072-584 83 23
Angeli, Anna 072-749 92 27
Annell, Mikael 072-582 86 64
Arkstål, Berit 013-29 47 51
Aronsson, Josefin 072-584 83 22
Arvidsson, Björn 013-29 48 06
Augustsson, Anders 072-468 08 68
Barati Sedeh, Mahin 072-748 51 47
Bengtsson, Claes 072-582 87 03
Bengtsson, Emma 072-218 35 15
Bergqvist-Lönn, Anna 072-468 08 56
Berlin, Magnus 070-270 78 70
Bjerke, Niclas 072-459 07 60
Bjälnes, Britt-Mari 072-582 86 89
Bjälnes, Dag 070-665 81 19
Bjärnlid, Malin 072-582 86 70
Björkegren, Eva 072-582 86 63
Bock, Annica 072-749 92 28
Bock, Berndt 072-749 92 29
Borg, Kristin 072-748 51 57
Borg, Robert 072-748 51 58
Bärnström, Ann-Sofie 072-748 51 48
Carlsson, Eva 072-749 92 30
Cederholm, Mattias 072-748 51 59
Darai, Zsuzsanna 072-218 38 64
Didriksson, Therese 072-582 86 95
Durne, Anna-Karin 072-749 92 31
El Belbol, Robert 072-598 48 29
Eng, Carl 072-468 09 05
Eng, Jörgen 013-29 48 88
Engberg, Nina 072-582 87 04
Engström Lindell, Marianne 073-030 73 76
Ericson, Britt-Marie 072-582 86 82
Eriksson, Helen 072-582 86 90
Eriksson, Malin 072-582 86 98
Fanni, Jones 072-749 92 32
Flink, Kurt 072-749 92 24
Foborg, Gustav Tjänstledig
Forss, Mikael 072-748 51 60
Fredriksson, Daniel 072-238 50 28
Friberg, Alexander 072-596 79 92
Genfors, Håkan 072-596 79 81
Grönroos, Amanda 072-240 08 50
Gustafsson, Jonny 072-584 83 27
Gustafsson Schäfer, Anne 072-582 86 66
Göransson, Isabell 072-218 45 59
Göransson, Maths 072-584 83 28
Hagert, Richard 013-29 47 12 / 072-584 83 12
Haglund, Inger 072-748 51 32
Holmgren Wiggur, Anette 072-748 51 33
Holmgren, Thomas 072-500 06 81
Hult, Birger 072-584 83 24
Hultqvist, Oscar 072-749 92 33
Hägg Ganessane, Marie 072-582 86 72
Härmä, Christine 013-26 30 65 / 072-240 08 51
Höök, Lars 072-584 83 25
Ingmarsson, Andreas 072-749 92 37
Isacsson, Johan

072-468 09 34

Islamovic, Azra 072-598 48 27
Jakobsson, Rolf 072-584 83 21
Jaktlund, Emma 013-20 69 47
Jeahze, Kadhim Kasim 072-749 92 34
Johansson, Erika 013-26 33 94
Johansson, Per 070-332 28 80
Johansson, Weine 072-582 76 62
Johnsson, Håkan 072-584 83 29
Karlsson, Johan 072-582 76 63
Karlsson, Lisa 072-748 51 32
Karlsson, Mattias 013-20 75 78
Katrin, Anders 013-20 65 35 / 073-076 75 78
Kellgren Lundberg, Susanna 072-580 08 82
Kindstrand, Niklas 072-527 71 56
Kristedal, Urban 072-749 92 36
Larsson, Angelica 072-218 45 92
Larsson, Corina 072-582 86 88
Larsson, Kenneth 072-596 78 50
Leberfinger, Emil 072-748 51 61
Leth, Göran 072-748 51 50
Lifvergren, Yvonne 072-468 08 94
Liljegren, Tomas 072-584 83 30
Lilliesköld, Henrik 072-240 08 90
Lindholm, Carina 072-596 79 11
Lindroos, Monica 070-691 81 15
Lindstrand, Elisabeth 072-582 86 74
Ljunge, Jakob 072-584 83 18
Lundberg, Per 072-596 78 62
Löwemo, Marie 072-584 83 15
Löwendahl, Ann 072-596 79 11
Magnell, Kristoffer 072-749 92 38
Marklund, Anders 072-582 86 99
Mattsson, Linda 072-749 92 39
Melin Trinks, Birgitta 072-241 55 91
Monell, Carina 072-582 76 56
Nicander, Peter 072-749 92 41
Nilsson, Anna 072-582 86 76
Nilsson, Elise 072-528 93 77
Nilsson, Pär 072-596 78 57
Nordling, Charlotte 072-596 79 12
Nordling, Mattias 072-574 98 90
Norén, Esko 072-749 92 25
Norin, Heléne 072-748 51 34
Ohlsson, Ove 072-566 82 68
Olofsson, Lena 072-596 79 59
Olsson, Helén 013-20 76 37 / 072-582 76 60
Olsson, Ola 072-748 51 43
Ottosson-Eng, Inger 013-29 48 86 / 072-580 09 02
Persson Stopar, Marie 013-29 48 85
Pettersson, Maria 072-582 86 91
Poignant, Margareta 072-748 51 35
Pripp, Anette 072-582 76 57
Ragnarsson, Ragnar 072-218 34 63
Rajicic, Milunka 072-748 51 44
Rathsack, Cathrine 072-219 82 43
Reinemo, Cezette 072-582 87 05
Rinlid, Johan 072-528 95 28
Rydén, Johan 072-584 83 27
Rydén, Rickard 072-749 92 40
Salomonsson, Roger 072-748 51 45
Sandell-Widin, Carina 013-29 48 83
Schill, Camilla 072-582 86 67
Selin, Maria 072-748 51 37
Sjödin, Julia 072-218 34 88
Steiler, Gunnel 072-748 51 52
Stopar, Feliks 013-20 51 22
Storm, Peter 072-218 47 78
Strömbäck, Anne-Marie 073-364 49 08
Ståhl, Pierre 072-596 78 49
Sudirman, Ahmad 072-582 87 01
Sundqvist, Margareta 072-748 51 53
Södergren, Jonas 072-584 83 17
Söderqvist, Marie 072-580 08 84 / 013-29 48 82
Thorvaldsson, Therese 013-29 48 68
Thörnow, Johan 072-748 51 49
Tjernberg, Tony 072-749 92 23
Tjärnskog, Peter 072-574 37 81
Torneby, Malin 072-459 07 64
Torneby, Martin 072-582 86 80
Torstensson, Lars 072-582 86 93
Utter Borgqvist, Jenny 072-596 78 85
Wallin, Jessica 072-748 51 38
Wallin, Maria 013-20 76 37
Westerholm, Per 072-748 51 55
Wiemerö, Tarmo 072-582 86 61
Wigzell, Åsa 072-522 77 01
Wikström, Jonny 072 226 70 21
Wilhelmsson, Sören 072-584 83 19
von Satzger, Elisabeth 072-748 51 39
Vorkapic, Alexandar 072-748 51 56
Ydrehed Sjögren, Katarina 072-582 86 94
Önnegren, Anne-Louise 072-748 51 46

Namn/E-post

Program

Telefon (013-)

Jill Dahlström

IMA, IMP, SI, Second Chance school

29 46 17 / 072-242 95 93

Cajsa-Stina Karlström BF, EE, IN, FLYG 20 75 97
Tanja Myrskog HV, RL, VF, FT 20 75 90
Emilia Larsson BA 20 73 98

Namn/E-post

Telefon (013-)

Christian Blume

20 76 76

Håkan Svensson

20 76 03

Lars Lundin

20 71 03

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Svante Nagy

Intendent

013-20 75 80

Mikael Janse

Skolvärd

072-584 02 51

Jussi Ritapuu

Skolvärd

013-20 76 64

Catharina Ambelin

Skolvärd
Elevassistent

072-580 08 45

Magnus Anund

Elevassistent

072-582 86 81

Mikael Andersson

Elevassistent

072-582 86 77

Monia Bragvad

Resurspedagog

072-468 08 54

Joakim Gidlöf

Elevassistent

072-582 86 83

Catharina Larsson

Elevassistent

072-582 86 85

Berra Lind

Elevassistent

072-468 09 03

Christian Linde

Elevassistent

072-528 94 48

Lise-Lott Schröder

Elevassistent

013-20 53 08

Abdullahi Shukri Ali

Elevassistent

013-26 26 57

Jessica Ulriksson

Elevassistent

072-582 86 79

Doris Jonsson

Elevassistent

072-582 86 84

Fredrik Berg

Arbetsmarknads-
konsulent

013-20 58 87

Stig Gustafsson

Fritidspedagog

013-26 30 08

Torbjörn Johnsson

Samordnare vux

013-20 72 94

Carina Petersson

Utvecklingsledare

013-20 64 05

 

0725840251

Anders Ljungstedts Gymnasium

Skicka e-post till Anders Ljungstedts Gymnasium

E-post: alg@linkoping.se

Telefon: 013-20 76 00

Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 (se karta)

Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/alg http://www.linkoping.se/alg

Enhetschef: Egidius Huitema
Telefon: 072-595 75 21

Rektor: Helena Djerf
Telefon: 013-207571

Rektor: Lilian Johansson
Telefon: 013-20 75 86

Rektor: Linda Tengel
Telefon: 013-20 59 28

Rektor: Madelene Arvendal
Telefon: 013-26 32 96

Rektor: Mårten Larsson
Telefon: 013-20 75 39

Rektor: Åsa Wennergren
Telefon: 013-20 75 74

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter

Senast uppdaterad den 9 januari 2018