Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personal och ledning

Enhetschef

Egidius Huitema

E-post: egidius.huitema@utb.linkoping.se
Telefon: 013-26 39 39

Rektorer

Madelene Arvendal Lindborg
El- och energiprogrammet (EE), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

E-post: madelene.arvendal@utb.linkoping.se
Telefon: 013-26 32 96

Helena Djerf
Fordons- och transportprogrammet (FT), Gymnasiesärskolan (4NP) och Komvux som särskild utbildning.

E-post: helena.djerf@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 71

Frida Engström 
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA) och Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS).

E-post: frida.engstrom@utb.linkoping.se
Telefon: 013-29 48 14

Mårten Larsson
Flygteknikerutbildningen (FLYG-YH), Flygteknikprogrammet (FXFLY) och Industritekniska programmet (IN).

E-post: marten.larsson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 39

Linda Tengel
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA).

E-post: linda.tengel@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 59 28

Administratörer

Charlotta Johansson (Personalärenden)
El- och energiprogrammet (EE), Fordons- och transportprogrammet (FT), Gymnasiesärskolan (4NP), Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA), Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS), Komvux som särskild utbildning, Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF). 

E-post: charlotta.johansson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-29 46 86  

Kristina Larsson (Elevärenden)
El- och energiprogrammet (EE), Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA), Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS), Lärling, Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

E-post: kristina.larsson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 76 61

Pauline Sadowski (Personaläreden)
Cafeterian, Biblioteket, Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Flygteknikerutbildningen (FLYG-YH), Flygteknikutbildningen (FXFLY), Industritekniska programmet (IN), Ledning och Vaktmästare/IT. 

E-post: pauline.sadowski@utb.linkoping.se
Telefon: 013-29 40 48

Tina Åstrand (Elevärenden)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Flygteknikerutbildningen (FLYG-YH), Flygteknikutbildningen (FXFLY), Fordons- och transportprogrammet (FT), Gymnasiesärskolan (4NP), Individuellt val, Industritekniska programmet (IN) och Prövningar.

E-post: tina.astrand@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 76 62  

Ekonom

Fredrik Kvist

E-post: fredrik.kvist@utb.linkoping.se
Telefon: 013-26 38 19 / 070-262 72 02  

HR-konsult

Camilla Mathiesen Almström

E-post: camilla.mathiesen-almstrom@utb.linkoping.se
Telefon: 013-26 37 37

Schemaläggare

Mathias Nordling  

E-post: mattias.nordling@utb.linkoping.se
Telefon: 072-574 98 90

Carl Ragnarsson

E-post: carl.ragnarsson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 27 / 070-678 28 90    

Elin Lenntoft (Bibliotekarie)

E-post: elin.lenntoft@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 51 51

Åsa Ström (Bibliotekarie)

E-post: asa.strom@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 51 51

Ingela Öberg (Biblioteksassistent)

E-post: ingela.oberg@linkoping.se
Telefon: 013-20 51 51

Arbetsmarknadskonsulent

Fredrik Berg

E-post: fredrik.berg@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 58 87

Arbetsterapeuter

Amanj Baqay

E-post: amanj.baqay@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 59 83 / 073-073 62 88

Emma Minnemyr

E-post: emma.minnemyr@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 99 / 072-596 79 82

Kuratorer

Marzieh Eliassy
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Fordons- och transportprogrammet (FT).

E-post: marzieh.eliassy@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 87 / 072-539 91 59
Marzieh sitter i arbetsrum S201

Tarja Eriksson
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA), Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

E-post: tarja.eriksson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 87 / 072-539 91 59
Tarja sitter i arbetsrum T255A

Jeanette Söderström
Gymnasiesärskolan (4NP)

E-post: jeanette.soderstrom@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 77 58 / 072-574 36 83
Jeanette sitter i arbetsrum L118B

Bo Wahlström
El- och energiprogrammet (EE), Flygteknikutbildningen (FXFLY), Industritekniska programmet (IN) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL).

E-post: bo.wahlstrom@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 73 80 / 072-528 93 81
Bo sitter i arbetsrum Y113

Skolsköterskor

Ewa Atterfors
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Fordons- och transportprogrammet (FT) och Gymnasiesärskolan (4NP).

E-post: eva.atterfors@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 92 / 072-539 92 01
Ewa sitter i arbetsrum K118B

Emma Herrlander Törnquist
El- och energiprogrammet (EE), Flygteknikutbildningen (FXFLY), Industritekniska programmet (IN), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

E-post: emma.herrlander-tornquist@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 72 38 / 072-582 81 04
Emma sitter i arbetsrum K118A

Annika Tordenlid
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA) och Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS)

E-post: annika.tordenlid@utb.linkoping.se
Telefon: 013-26 27 23 / 072-201 69 23
Annika sitter i arbetsrum T255C

Studie- och yrkesvägledare

Jill Jansson
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA) och Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS).

E-post: Jill.Jansson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-29 46 17 / 072-242 95 93
Jill sitter i arbetsrum T255B

Cajsa-Stina Karlström
El- och energiprogrammet (EE), Flygteknikutbildningen (FXFLY), Industritekniska programmet (IN), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

E-post: Cajsa-Stina.Karlstrom@linkoping.se
Telefon: 013-20 75 97
Cajsa-Stina sitter i arbetsrum Y116

Ann-Charlotte Sellin
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Fordons- och transportprogrammet (FT).

E-post: Ann-Charlotte.Sellin@linkoping.se
Telefon: 013-20 76 04 / 073-066 68 22
Ann-Charlotte sitter i arbetsrum S203

Psykolog

Sofia Evertsson

E-post: sofia.evertsson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 47 / 072-584 02 43 

Namn Telefon
Albinsson, Maria 072-513 27 59
Alf, Kjell -
Almberg, Magnus 013-29 47 58
Althén, Anette 072-749 92 26
Andersson, Fredrik 072-596 79 14
Andersson, Mikaela 072-218 35 85
Arkstål, Berit 013-29 47 51
Arslan, Maria 072-748 51 60
Arvidsson, Björn 013-29 48 06
Augustsson, Anders 072-468 08 68
Barati Sedeh, Mahin 072-748 51 47
Baron, Jan 073-096 54 21
Berlin, Magnus 070-270 78 70
Bjerke, Niclas 072-459 07 60
Bjälnes, Britt-Marie 072-582 86 89
Bjälnes, Dag 070-665 81 19
Björk, Tommy 073-093 93 16
Björkegren, Eva 072-582 86 63
Björlingh, Lena 076-133 65 14
Borg, Kristin 072-748 51 57
Borg, Robert 072-748 51 58
Borg, Ted 072-584 83 22
Bredberg, Zabine -
Broman, Anders 072-596 78 86
Bäckstedt, Karin -
Bärnström, Ann-Sofie 072-748 51 48
Dahl Olvenius, Anna 073-070 12 49
Darai, Zsuzsanna 072-218 38 64
de Leon Olsson, Ola 072-748 51 43
Didriksson, Therese 072-582 86 95
Durne, Anna-Karin 072-749 92 31
El Belbol, Robert 072-598 48 29
Emvall, Fredrik 073-089 57 03
Engberg, Nina 072-582 87 04
Eriksson, Britt-Marie 072-582 86 82
Eriksson, Helene 072-582 86 90
Fanni, Jones 072-749 92 32
Flink, Kurt 072-749 92 24
Foborg, Gustav 072-468 09 34
Forss, Alexandra 072-218 35 15
Friberg, Alexander 072-596 79 92
Genfors, Håkan 072-596 79 81
Grönroos, Amanda 076-136 91 34
Göransson, Maths 072-584 83 28
Hagert, Richard 013-29 47 12 / 072-584 83 12
Haglund, Inger 072-748 51 32 (tjänstledig)
Hedin, Rasmus 072-459 07 64
Holmgren, Jacqueline 072-214 62 03
Holmgren Wiggur, Anette Tjänstledig
Hult, Birger 072-584 83 24
Hultqvist, Oscar 013-29 46 77 / 072-749 92 33
Hydén, Madelaine 072-748 51 41
Håkansson, Christoffer 070-254 76 62
Hävre, Tommy -
Höök, Lars 072-584 83 25
Ingmarsson, Andreas 072-749 92 37
Islamovic, Azra 072-598 48 27
Jakobsson, Rolf 070-719 28 91
Jaktlund, Emma 013-20 69 47
Jeahze, Kadhim Kasim 072-749 92 34
Jelecevic Icardi, Michelle 070-468 09 05
Johansson, Erika 013-26 33 94
Johansson, Per 070-332 28 80
Johansson, Sanna 073-049 22 35
Johansson, Weine 072-582 76 62
Johnsson, Håkan 072-584 83 29
Jonsson, Martin 072-218 45 92
Karlsson, Johan 072-582 76 63
Karlsson, Lisa 072-466 78 46
Karlsson, Mattias 013-20 75 78
Kassim Omar, Abdulahi 073-072 24 18
Katrin, Anders 013-20 65 35 / 073-076 75 78
Kempe, Anders 070-218 06 32
Kindstrand, Mikael 073-073 43 94
Kindstrand, Niklas 072-527 71 56
Kruger, Anna 072-238 50 28
Larsson, Corina Tjänstledig
Larsson, Joakim -
Larsson, Kenneth 072-596 78 50
Leberfinger, Emil 072-748 51 61
Liljegren, Per 072-459 07 27
Liljegren, Tomas 072-584 83 30
Lilliesköld, Henrik 072-240 08 90
Lindholm, Carina 073-048 52 49 
Ljunge, Jakob 072-584 83 18
Lundberg, Per 072-596 78 62
Löwemo, Marie 072-584 83 15
Maged Hassan, Dheya 073-039 29 26
Magnell, Kristoffer 072-749 92 38
Malmkvist, Bengt 072-582 86 71
Maric, Ivan 072-468 08 69
Marklund, Anders 072-582 86 99
Mattsson, Linda 072-749 92 39
Monell, Carina 072-582 76 56
Mosesson, Patrik 072-207 60 91
Myrbråten, Sanna 070-242 09 43
Nicander, Peter 072-749 92 41
Nihlzon, Kristoffer 073-049 12 41
Nilsson, Anna 072-582 86 76
Nilsson Ebers, Elise 072-528 93 77
Nilsson, Pär 072-596 78 57
Nilsson, Tobias 072-748 51 40
Nordling, Mattias 072-574 98 90
Ohlsson, Ove 072-566 82 68
Olanders, Johan 013-20 76 37 / 072-539 93 94
Olofsson, Lena 072-596 79 59
Ottosson-Eng, Inger 013-29 48 86 / 072-580 09 02
Paananen, Juhani 073-802 15 74
Papadopoulou, Liana 073-065 27 39
Persner, Benny 072-350 61 72
Persson, Sofia 073-044 94 95
Persson Stopar, Marie 013-29 48 85
Pettersson, Maria 072-582 86 91
Poignant, Margareta 072-748 51 35
Rajicic, Milunka 072-748 51 44
Randevik, Per 073-023 24 28
Rathsack, Cathrine 070-877 72 78
Reinemo, Cezette (tjänstledig ht 2021)
Rinlid, Johan 072-528 95 28
Roos, Christopher 072-240 09 09
Rydén, Rickard 072-749 92 40
von Satzger, Elisabeth 013-26 20 23 / 073-052 91 57
Schill, Camilla 072-582 86 67
Sjögren Larsson, Pernilla 070-691 81 15
Skill, Tim 072-466 78 55
Skräck, Fredrika 073-086 76 81
Steiler, Gunnel 072-748 51 52
Stenmark, Åsa 073-096 54 21
Stolt, Niclas (tjänstledig)
Stopar, Feliks 013-20 51 22
Storm, Peter 072-218 47 78
Sundqvist, Margareta 072-748 51 53
Södergren, Jonas 072-584 83 17
Söderqvist, Marie 013-29 48 82 / 072-580 08 84
Torvaldsson, Therése 013-29 48 68
Thörnow, Johan 072-749 92 23
Tjernberg, Tony 072-749 92 23
Tjärnskog, Peter 072-574 37 81
Torneby, Malin 013-20 75 82 / 072-203 72 97
Torneby, Martin 072-582 86 80
Vollertsen, Rikard 072-539 92 45
Vorkapic, Alexandar 072-748 51 56
Wallin, Jessica 072-748 51 38
Wallman, Elin 072-582 86 85
Westerholm, Per 072-748 51 55
Wikström, Jonny 072 226 70 21
Wilhelmsson, Sören 072-584 83 19
Ydrehed Sjögren, Katarina 072-582 86 94 (tjänstledig)
Önnegren, Anne-Louise 072-748 51 46
Örtenvik, Kristian -

Jill Jansson
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA) och Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS).

E-post: Jill.Jansson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-29 46 17 / 072-242 95 93
Jill sitter i arbetsrum T255B

Cajsa-Stina Karlström
El- och energiprogrammet (EE), Flygteknikutbildningen (FXFLY), Industritekniska programmet (IN), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

E-post: Cajsa-Stina.Karlstrom@linkoping.se
Telefon: 013-20 75 97
Cajsa-Stina sitter i arbetsrum Y116

Ann-Charlotte Sellin
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Fordons- och transportprogrammet (FT).

E-post: Ann-Charlotte.Sellin@linkoping.se
Telefon: 013-20 76 04 / 073-066 68 22
Ann-Charlotte sitter i arbetsrum S203

Christian Blume

E-post: christian.blume@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 76 76

Jonathan Katrin

E-post: jonathan.katrin@utb.linkoping.se
Telefon: -

Lars Lundin

E-post: lars.lundin@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 71 03

Håkan Svensson

E-post: hakan.svensson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 76 03

Intendent

Svante Nagy

E-post: svante.nagy@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 75 80

IKT-samordnare

Oskar Hansson

E-post: oskar.hansson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 53 52

IT-administratör

Felix Mägi

E-post: felix.magi@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 79 06

Elevassistenter

Catharina Ambelin

E-post: catharina.ambelin@utb.linkoping.se
Telefon: 072-580 08 45

Mikael Andersson 

E-post: mikael.andersson@utb.linkoping.se
Telefon: 072-582 86 77

Magnus Anund

E-post: magnus.anund@utb.linkoping.se
Telefon: 072-582 86 81

Joakim Gidlöf

E-post: joakim.gidlof@utb.linkoping.se
Telefon: 072-582 86 83

Abdulahi Kassim Omar

E-post: abdulahi.kassimomar@utb.linkoping.se
Telefon: 073-072 24 18

Berra Lind

E-post: berra.lind@utb.linkoping.se
Telefon: 072-468 09 03

Liselott Schröder

E-post: liselott.schroder@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 53 08

Jessica Ulriksson

E-post: jessica.ulriksson@utb.linkoping.se
Telefon: 072-582 86 79

Heltidsmentorer

Pernilla Alkeskog 
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Språkintroduktion (IMS) och Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA).

E-post: pernilla.alkeskog@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 73 98 / 072-200 50 15

Frida Kindeland
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

E-post: frida.kindeland@utb.linkoping.se
Telefon: 013-29 49 53 / 073-807 34 54

Anders Petersson
El- och energiprogrammet (EE) och Industritekniska programmet (IN).

E-post: anders.j.petersson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 76 47 / 073-085 15 39

Kent Pettersson
Fordons- och transportprogrammet (FT).

E-post: kent.pettersson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-26 29 42 / 073-046 81 42

Åsa Rondahl 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA).

E-post: asa.rondahl@utb.linkoping.se
Telefon: 013-26 20 04 / 073-031 47 40

Alex Sivertsson
Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram: Individuellt alternativ (IMA) och Introduktionsprogram: Språkintrodutktion (IMS).

E-post: alex.siversson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-26 20 02 / 073-030 79 84

Joel Sjöstrand Forsberg
Flygteknikutbildningen (FXFLY).

E-post: joel.forsberg@utb.linkoping.se
Telefon: 26 20 03 / 072-468 09 05

Samordnare vuxenutbildningar

Torbjörn Jonsson

E-post: torbjorn.g.jonsson@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 72 94

Skolvärdar

Catharina Ambelin

E-post: catharina.ambelin@utb.linkoping.se
Telefon: 072-580 08 45

Mikael Janse

E-post: mikael.janse@utb.linkoping.se
Telefon: 072-584 02 51

Tommy Kihlstedt

E-post: tommy.kihlstedt@utb.linkoping.se
Telefon: 073-046 12 78

Jussi Ritapuu

E-post: jussi.ritapuu@utb.linkoping.se
Telefon: 013-20 76 64

Anders Ljungstedts Gymnasium

Till e-postformulär för Anders Ljungstedts Gymnasium (Gymnasiet)

E-post: alg@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 (se karta)

Besöksadress : Anders Ljungstedts gata 1

Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/alg https://www.linkoping.se/alg

Enhetschef: Egidius Huitema
Telefon: 072-595 75 21

Rektor: Frida Engström
Telefon: 013-29 48 14

Rektor: Helena Djerf
Telefon: 013-20 7 571

Rektor: Linda Tengel
Telefon: 013-20 59 28

Rektor: Madelene Arvendal Lindborg
Telefon: 013-26 32 96

Rektor: Mårten Larsson
Telefon: 013-20 75 39

Senast uppdaterad den 20 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: