Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personal och ledning

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Egidius Huitema

Enhetschef

26 39 39

Lilian Johansson

Rektor
HV, IMA, IMY, RH

20 75 86

Mårten Larsson 

Rektor
Flyg, IN

20 75 39

Linda Tengel

Rektor
BA, IM-center

20 59 28

Madelene Arvendal

Rektor
EE, RL

26 32 96

Helena Djerf

Rektor
FT, GYSÄR (4NP), SÄRVUX

20 75 71

Frida Engström

Rektor
SI, VF

29 48 14

Namn

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Charlotta Johansson

Administratör (Personal- och ekonomiärenden)

29 46 86

Kristina Larsson

Administratör (Ekonomiärenden samt Elevärenden för RL, HV, IMA, Gysär, Särvux, Lärling och Skolskjuts)

20 76 61

Pauline Sadowski

Administratör (Enhetschef samt Personal- och ekonomiärenden)

29 40 48

Tina Åstrand

Administratör (Elevärenden för IMS, VF, BA, FT, EE, IN, FLYG och YRK, samt indval och prövningar)

20 76 62

Carl Ragnarsson

Schemaläggare

20 75 27

Mattias Nordling

Schemaläggare

072-574 98 90

Eva-Lena Hellsing

TF Ekonom

070-262 72 02 / 013-26 38 19

Camilla Mathiesen Almström

HR-konsult 26 37 37

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Jesper Hausel

Bibliotekarie

076-136 53 21

Elin Lenntoft

Bibliotekarie

076-136 53 21

Ingela Öberg

Biblioteksassistent

076-136 53 21

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Marzieh Eliassy

Kurator (RL, HV, VF, FT)

20 75 87 / 072-539 91 59

Tarja Eriksson

Kurator (IMS, IMA)

20 74 15

Bo Wahlström

Kurator (BA, IN, EE, Flyg)

20 73 80 

Sofia Evertsson

Psykolog

20 75 47 / 072-584 02 43

Marianne Betnér

Skolsköterska

20 72 38

Ewa Atterfors

Skolsköterska

20 75 92 / 072-539 92 01

Annika Tordenlid

Skolsköterska

26 27 23 / 072-201 69 23

Helena Gunnarsson

Specialpedagog

26 27 66

Eva Utter Kieback

Specialpedagog

26 37 76 / 070-208 98 99 

Åsa Wigzell

Specialpedagog

013-26 20 02 / 073-030 79 84

Cajsa-Stina Karlström

Studie- och yrkesvägledare

20 75 97

Jill Jansson
Studie- och yrkesvägledare 29 46 17 / 072-242 95 93
Ann-Charlotte Sellin Studie- och yrkesvägledare 20 76 04 / 073-066 68 22
Almberg, Magnus 013-29 47 58
Althén, Anette 072-749 92 26
Andersson, Fredrik 072-596 79 14
Andersson, Ingela 072-582 87 02
Andersson, Mikaela 072-218 35 85
Andersson, Sven-Inge 072-584 83 23
Angeli, Anna 072-749 92 27
Arkstål, Berit 013-29 47 51
Arvidsson, Björn 013-29 48 06
Augustsson, Anders 072-468 08 68
Barati Sedeh, Mahin 072-748 51 47
Bengtsson, Emma 072-218 35 15
Bergqvist-Lönn, Anna 072-468 08 56
Berlin, Magnus 070-270 78 70
Bjerke, Niclas 072-459 07 60
Bjälnes, Britt-Marie 072-582 86 89
Bjälnes, Dag 070-665 81 19
Bjärnlid, Malin 072-582 86 70 (tjl.)
Björkegren, Eva 072-582 86 63
Björlingh, Lena 076-133 65 14
Bock, Annica 072-749 92 28
Bock, Berndt 072-749 92 29
Borg, Kristin 072-748 51 57
Borg, Robert 072-748 51 58
Borg, Ted 072-584 83 22
Broman, Anders 072-596 78 86
Broström, Jenny 070-229 44 32
Bärnström, Ann-Sofie 072-748 51 48
Carlsson, Eva 072-749 92 30
Dahl Olvenius, Anna 073-070 12 49
Darai, Zsuzsanna 072-218 38 64
Didriksson, Therese 072-582 86 95
Durne, Anna-Karin 072-749 92 31
El Belbol, Robert 072-598 48 29
Eng, Carl 072-468 09 05
Engberg, Nina 072-582 87 04
Ericson, Britt-Marie 072-582 86 82
Eriksson, Helen 072-582 86 90
Eriksson, Malin 072-218 34 63
Fanni, Jones 072-749 92 32
Flink, Kurt 072-749 92 24
Flink, Sara 076-118 18 37
Foborg, Gustav 073-096 54 21
Forss, Mikael 072-748 51 60
Friberg, Alexander 072-596 79 92
Genfors, Håkan 072-596 79 81
Grönroos, Amanda 076-136 91 34
Göransson, Isabell 072-218 45 59
Göransson, Maths 072-584 83 28
Hagert, Richard 013-29 47 12 / 072-584 83 12
Haglund, Inger 072-748 51 32
Holmgren Wiggur, Anette 072-748 51 33
Holmgren, Thomas 072-500 06 81
Hult, Birger 072-584 83 24
Hultqvist, Oscar 013-29 46 77 / 072-749 92 33
Höök, Lars 072-584 83 25
Ingmarsson, Andreas 072-749 92 37
Isacsson, Johan

072-468 09 34

Islamovic, Azra 072-598 48 27
Jakobsson, Rolf 070-719 28 91
Jaktlund, Emma 013-20 69 47
Jeahze, Kadhim Kasim 072-749 92 34
Jelecevic Icardi, Michelle 073-066 05 72
Johansson, Erika 013-26 33 94
Johansson, Per 070-332 28 80
Johansson, Sanna 073-049 22 35
Johansson, Weine 072-582 76 62
Johnsson, Håkan 072-584 83 29
Karlsson, Johan 072-582 76 63
Karlsson, Lisa Tjänstledig
Karlsson, Mattias 013-20 75 78
Karlsson, Samuel 073-093 64 96
Katrin, Anders 013-20 65 35 / 073-076 75 78
Kindstrand, Mikael 073-073 43 94
Kindstrand, Niklas 072-527 71 56
Larsson, Corina 072-582 86 88
Larsson, Kenneth 072-596 78 50
Leberfinger, Emil 072-748 51 61
Liljegren, Tomas 072-584 83 30
Lilliesköld, Henrik 072-240 08 90
Lindholm, Carina 073-048 52 49 
Lindroos, Monica 070-691 81 15
Ljunge, Jakob 072-584 83 18
Lundberg, Per 072-596 78 62
Löwemo, Marie 072-584 83 15
Magnell, Kristoffer 072-749 92 38
Maric, Ivan 072-468 08 69
Marklund, Anders 072-582 86 99
Mattsson, Linda 072-749 92 39
Monell, Carina 072-582 76 56
Myrbråten, Sanna 070-242 09 43
Nicander, Peter 072-749 92 41
Nihlzon, Kristoffer 073-049 12 41
Nilsson, Anna 072-582 86 76
Nilsson, Elise 072-528 93 77
Nilsson, Pär 072-596 78 57
Nordling, Mattias 072-574 98 90
Ohlsson, Ove 072-566 82 68
Olanders, Johan 013-2076 37 / 072-539 93 94
Olofsson, Lena 072-596 79 59
Olsson, Helén 013-20 76 37 / 072-582 76 60
Olsson, Ola 072-748 51 43
Ottosson-Eng, Inger 013-29 48 86 / 072-580 09 02
Persson, Sofia 073-044 94 95
Persson Stopar, Marie 013-29 48 85
Pettersson, Maria 072-582 86 91
Poignant, Margareta 072-748 51 35
Rajicic, Milunka 072-748 51 44
Rathsack, Cathrine 072-219 82 43
Rinlid, Johan 072-528 95 28
Rydén, Johan 072-584 83 27
Rydén, Rickard 072-749 92 40
Schill, Camilla 072-582 86 67
Selin, Maria 072-748 51 37
Steiler, Gunnel 072-748 51 52
Stopar, Feliks 013-20 51 22
Storm, Peter 072-218 47 78
Sundqvist, Margareta 072-748 51 53
Södergren, Jonas 072-584 83 17
Söderqvist, Marie 072-580 08 84 / 013-29 48 82
Thorvaldsson, Therese 013-29 48 68
Thörnow, Johan 072-748 51 49 (tjl.)
Tillberg, Helena 073-066 05 72
Tjernberg, Tony 072-749 92 23
Tjärnskog, Peter 072-574 37 81
Torneby, Malin 072-459 07 64
Torneby, Martin 072-582 86 80
Torstensson, Lars 072-582 86 93
Utter Borgqvist, Jenny 072-596 78 85
Wallin, Jessica 072-748 51 38
Wallin, Maria 013-20 76 37
Westerholm, Per 072-748 51 55
Widell, Fredrika 073-086 76 81
Wiemerö, Tarmo 072-582 86 61
Wikström, Jonny 072 226 70 21
Wilhelmsson, Sören 072-584 83 19
von Satzger, Elisabeth 013-26 20 23 / 073-052 91 57
Vorkapic, Alexandar 072-748 51 56
Ydrehed Sjögren, Katarina 072-582 86 94
Önnegren, Anne-Louise 072-748 51 46

Namn/E-post

Program

Telefon (013-)

Jill Jansson

IMA, IMP, SI, Second Chance school

29 46 17 / 072-242 95 93

Cajsa-Stina Karlström BF, EE, IN, FLYG 20 75 97
Emilia Larsson BA, RL, VF 20 73 98
Ann-Charlotte Sellin FT, HV, 4NP 20 76 04 / 073-066 68 22

Namn/E-post

Telefon (013-)

Christian Blume

20 76 76

Håkan Svensson

20 76 03

Lars Lundin

20 71 03

Jonathan Katrin

 

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Svante Nagy

Intendent

013-20 75 80

Felix Mägi

IT-administratör

013-20 79 06

Oskar Hansson

IKT-samordnare

013-20 53 52

Tommy Kihlstedt

Skolvärd

073-046 12 78

Mikael Janse

Skolvärd

072-584 02 51

Jussi Ritapuu

Skolvärd

013-20 76 64

Catharina Ambelin

Skolvärd
Elevassistent

072-580 08 45

Jakobsson, Camilla

Restaurangbiträde

 

Magnus Anund

Elevassistent

072-582 86 81

Mikael Andersson

Elevassistent

072-582 86 77

Joakim Gidlöf

Elevassistent

072-582 86 83

Catharina Larsson

Elevassistent

072-582 86 85

Berra Lind

Elevassistent

072-468 09 03

Christian Linde

Elevassistent

072-528 94 48

Lise-Lott Schröder

Elevassistent

013-20 53 08

Abdullahi Shukri Ali

Elevassistent

013-26 26 57

Jessica Ulriksson

Elevassistent

072-582 86 79

Doris Jonsson

Elevassistent

072-582 86 84

Joel Sjöstrand Forsberg

Heltidsmentor

013-26 20 03 / 072-468 09 05

Åsa Rondahl

Heltidsmentor

013-26 20 04 / 073-031 47 40

Frida Kindeland

Heltidsmentor

013-29 49 53 / 073-807 34 54

Monia Bragvad

Heltidsmentor

072-468 08 54

Anders Petersson

Heltidsmentor

013-20 76 47 / 073-085 15 39 

Fredrik Berg

Arbetsmarknads-
konsulent

013-20 58 87

Amanj Baqay

Arbetsterapeut

013-20 59 86 / 073-073 62 88

Torbjörn Johnsson

Samordnare vux

013-20 72 94

Anders Ljungstedts Gymnasium

Till e-postformulär för Anders Ljungstedts Gymnasium

E-post: alg@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 (se karta)

Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/alg http://www.linkoping.se/alg

Enhetschef: Egidius Huitema
Telefon: 072-595 75 21

Rektor: Frida Engström
Telefon: 013-29 48 14

Rektor: Helena Djerf
Telefon: 013-207571

Rektor: Lilian Johansson
Telefon: 013-20 75 86

Rektor: Linda Tengel
Telefon: 013-20 59 28

Rektor: Madelene Arvendal
Telefon: 013-26 32 96

Rektor: Mårten Larsson
Telefon: 013-20 75 39

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 mars 2020