Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Välkomna till oss! Fritidshemmen har öppet vardagar mellan klockan 06:00-17:45.

Fem barn står på en nedfallenb stock i skogen, håller varandras händer och håller upp dom i luften

 

Telefon till våra avdelningar

Skeppet 

013-20 69 62

Skeppet har öppet för morgonfritids från klockan 6 och är den avdelning som stänger klockan 17.45.

Ankaret

013-20 63 29

Skutan

013-20 69 58

Flotten

013-20 52 60

Slussen

013- 20 63 19

Registrera vistelsetider

Ditt barns vistelsetider anmäler du genom e-tjänsten Skola24.

Fritidshemmens uppdrag

Fritidshemmens uppdrag är att vara ett komplement till förskoleklassen, skolan och hemmet, samt att stödja eleven i dess utveckling. Fritidshemmen samverkar med skolan för att ge eleven möjlighet att med glädje, engagemang, fantasi och ansvarstagande utveckla olika intressen och kompetenser. Fritidshem ger en trygg grund av kunskaper och färdigheter för att eleven ska klara sig i vardagen och fungera tillsammans med andra samt att skapa en positiv och meningsfull fritid. 

Fritidshemmens verksamhet

Verksamheten sker utifrån läroplanen Lgr 22, kapitel 4. Arbetet präglas av en kombination av strukturerade och mer fria aktiviteter där eleven ges möjlighet att upptäcka nya intressen i till exempel skapande, natur och utevistelse och fysiska aktiviteter där leken och samtalet är viktigt. Eleven lär sig visa hänsyn, berätta om och bearbeta upplevelser, samarbeta och inte minst få utlopp för sin kreativitet. Fritidshemmens strävan är att ge eleverna en välplanerad pedagogisk verksamhet, där både gruppen och individen ska få den stimulans som motsvarar deras behov.

Eleverna träffar fritidspersonalen under en stor del av dagen - som resurser i klasser på olika sätt, i rastverksamhet och i fritidshemsverksamheten. Fritidspersonalen följer i stor utsträckning samma elevgrupp under dagen vilket ger ett helhetsperspektiv på elevernas kunskapsutveckling. 

Fritidshemmen vill, förutom att bidra till en god kunskapsutveckling, hjälpa eleverna att utveckla en god social kompetens och gott kamratskap genom att ha roligt tillsammans och skapa en stark vi-känsla på hela skolan.

Postadress: Fritidshem Vreta kloster skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthvretaklosterskola https://www.linkoping.se/fthvretaklosterskola

Rektor: Karin Ström
Telefon: 013205216

Biträdande rektor: Carita Lundqvist- Woode
Telefon: 013- 20 60 13

Senast uppdaterad den 8 augusti 2023