Hoppa till huvudinnehåll

Policy för Medborgardialog

Policyn för medborgardialog är ett långsiktigt och kommunövergripande styrdokument. Policyn konkretiseras i styrdokumentet Riktlinjer för medborgardialog i Linköpings kommun.

Antagen 2016-11-14 §500

Senast uppdaterad den 21 december 2016