Hoppa till huvudinnehåll

Program för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Linköpings kommun

Programmets övergripande syfte är att tydliggöra målområden, långsiktiga insatser och arbetssätt för kommunens arbete så att det bidrar till ett Linköping där brottsligheten minskar och där invånare och besökare: inte är rädda att utsättas för brott, har förtroende för kommunala instanser samt känner sig delaktiga i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Senast uppdaterad den 22 december 2023