Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplan för att förebygga organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism i Linköpings kommun

Syftet med handlingsplanen är att konkretisera målområde 1, ökad trygghet och minskad brottslighet kopplat till organiserad brottslighet, i Program för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Linköpings kommun.

Senast uppdaterad den 22 december 2023