Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet innehåller en sammanställning över kommunens värdefullaste naturområden. Programmet redovisar även kommunens ambitioner för naturvårdsarbetet och presenterar konkreta åtgärder för hur vi på bästa sätt ska bevara och stärka den biologiska mångfalden och förbättra friluftslivets kvaliteter.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2013-03-26
Giltighetstid: Del 1 till och med 2020, del 2 till och med 2017

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017