Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Naturvårdsprogram

Linköpings kommun har höga ambitioner för naturvårdsarbetet. I naturvårdsprogrammet med tillhörande delar (handlingsplan för naturvården 2018-2022 och naturdatabasen) finns samlad kunskap om Linköpings natur samt mål, strategier och åtgärder för naturvården.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2018-09-25
Giltighetstid: Tillsvidare, aktualitetsprövning efter varje mandatperiod

Du hittar mer information om naturvårdsprogrammet på webbsidan:

Senast uppdaterad den 26 februari 2019